Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì

Bản Péo từng là một xã của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì
Bản đồ vị trí địa lý xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì

Bản đồ xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì

Bản đồ giao thông xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì
Bản đồ giao thông xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì. (Open Street Map)

Xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì
Bản đồ vệ tinh xã Bản Péo (cũ), huyện Hoàng Su Phì. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái