Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì

Liêm Thuỷ từng là một xã của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì
Bản đồ vị trí địa lý xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì

Bản đồ xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì

Bản đồ giao thông xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì
Bản đồ giao thông xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì. (Open Street Map)

Xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì
Bản đồ vệ tinh xã Liêm Thuỷ (cũ), huyện Na Rì. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái