Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh

Lưu Ngọc từng là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vị trí địa lý xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ giao thông xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ giao thông xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Open Street Map)

Xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vệ tinh xã Lưu Ngọc (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái