Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc

Tu Lý từng là một xã của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ vị trí xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc

Bản đồ xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc

Bản đồ giao thông xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ giao thông xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc. (Open Street Map)

Xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ vệ tinh xã Tu Lý (cũ), huyện Đà Bắc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái