Bản đồ nước Áo

Bản đồ nước Áo

Sơ lược về nước Áo: Châu lục: Châu Âu Khu vực: Tây Âu Mã vùng: 43 Diện tích: 82.409 km² Dân số: 8.955.102 người (2019) GDP: 446,32 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 26 tháng 10 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của nước Áo Vị trí của nước Áo … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái