Danh mục hành chính Việt Nam

Danh sách phường xã Vĩnh Long (update 2021)

Danh sách phường xã Vĩnh Long (update 2021)

Tính đến hiện tại Vĩnh Long có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 107 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Vĩnh LongDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Vĩnh Long[table id=125 responsive=scroll...

Danh sách phường xã Vĩnh Phúc (update 2021)

Danh sách phường xã Vĩnh Phúc (update 2021)

Tính đến hiện tại Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 136 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Vĩnh PhúcDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Vĩnh Phúc[table id=126 responsive=scroll...

Danh sách phường xã Yên Bái (update 2021)

Danh sách phường xã Yên Bái (update 2021)

Tính đến hiện tại Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Yên BáiDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Yên Bái[table id=127 responsive=scroll...

Danh sách phường xã Thái Nguyên (update 2021)

Danh sách phường xã Thái Nguyên (update 2021)

Tính đến hiện tại Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 178 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Thái NguyênDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Thái Nguyên[table id=119 responsive=scroll...

Danh sách phường xã Thanh Hóa (update 2021)

Danh sách phường xã Thanh Hóa (update 2021)

Tính đến hiện tại Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 559 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Thanh HóaDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Thanh Hóa[table id=120 responsive=scroll...

Danh sách phường xã Nghệ An (update 2021)

Danh sách phường xã Nghệ An (update 2021)

Tính đến hiện tại Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 460 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Nghệ AnDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Nghệ An[table id=105 responsive=scroll...

Danh sách phường xã Thừa Thiên Huế (update 2021)

Danh sách phường xã Thừa Thiên Huế (update 2021)

Tính đến hiện tại Thừa Thiên-Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 145 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc...

Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2021)

Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 143 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Ninh BìnhDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Bình[table id=106 responsive=scroll...

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2021)

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 172 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Tiền GiangDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Tiền Giang[table id=122 responsive=scroll...

Danh sách phường xã Ninh Thuận (update 2021)

Danh sách phường xã Ninh Thuận (update 2021)

Tính đến hiện tại Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 65 đơn vị hành chính cấp xã phường.Xem thêm:Danh sách các huyện của tỉnh Ninh ThuậnDanh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel)Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Thuận[table id=107 responsive=scroll...

Trang 1 trên tổng 13 trang 1 2 13

Trắc nghiệm hiểu biết BĐS

Trắc nghiệm kiến thức bất động sản

Tìm kiếm dự án

Follow us

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!