Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2021)

Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2021)

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, Việt Nam có 9.121 xã. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, cả nước còn lại 8.496 xã. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2020, Việt Nam có 10.603 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.716 phường, 607 thị trấn và 8.280 xã, trong đó … Đọc tiếp

Danh sách quận huyện Việt Nam full excel (mới nhất 2021)

Danh sách quận huyện Việt Nam full excel (mới nhất 2021)

Bên dưới đây là danh sách quận huyện trên cả nước Việt Nam được Địa Ốc Thông Thái tổng hợp và phân chia theo các tỉnh thành. Có thể bạn quan tâm: Danh sách xã phường Việt Nam Bảng danh sách tất cả quận huyện cả nước (Nhấn vào tên tỉnh thành, quận huyện trong … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bến Tre (update 2021)

Danh sách phường xã Bến Tre (update 2021)

Tính đến hiện tại Bến Tre có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 157 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bến Tre Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bến Tre Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hải Dương (update 2021)

Danh sách phường xã Hải Dương (update 2021)

Tính đến hiện tại Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 235 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Hải Dương Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hải Dương Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Phú Thọ (update 2021)

Danh sách phường xã Phú Thọ (update 2021)

Tính đến hiện tại Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 225 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Phú Thọ Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Phú Thọ Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Tuyên Quang (update 2021)

Danh sách phường xã Tuyên Quang (update 2021)

Tính đến hiện tại Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 138 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Tuyên Quang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Tuyên Quang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bình Định (update 2021)

Danh sách phường xã Bình Định (update 2021)

Tính đến hiện tại Bình Định có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 159 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bình Định Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Định Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hậu Giang (update 2021)

Danh sách phường xã Hậu Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 75 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Hậu Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hậu Giang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Phú Yên (update 2021)

Danh sách phường xã Phú Yên (update 2021)

Tính đến hiện tại Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 110 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Phú Yên Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Phú Yên Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Vĩnh Long (update 2021)

Danh sách phường xã Vĩnh Long (update 2021)

Tính đến hiện tại Vĩnh Long có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 107 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Vĩnh Long Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Vĩnh Long Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bình Dương (update 2021)

Danh sách phường xã Bình Dương (update 2021)

Tính đến hiện tại Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 89 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bình Dương Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Dương Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hoà Bình (update 2021)

Danh sách phường xã Hoà Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 151 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Hoà Bình Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hoà Bình Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái