Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2023)

Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2023)

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, Việt Nam có 9.121 xã. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, cả nước còn lại 8.496 xã. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2020, Việt Nam có 10.603 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.716 phường, 607 thị trấn và 8.280 xã, trong đó … Đọc tiếp

Danh sách quận huyện Việt Nam full excel (mới nhất 2023)

Danh sách quận huyện Việt Nam full excel (mới nhất 2023)

Bên dưới đây là danh sách quận huyện trên cả nước Việt Nam được Địa Ốc Thông Thái tổng hợp và phân chia theo các tỉnh thành. Có thể bạn quan tâm: Danh sách xã phường Việt Nam Bảng danh sách tất cả quận huyện cả nước (Nhấn vào tên tỉnh thành, quận huyện trong … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bình Dương (update 2022)

Danh sách phường xã Bình Dương (update 2022)

Tính đến hiện tại Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 91 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bình Dương Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Dương Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hoà Bình (update 2022)

Danh sách phường xã Hoà Bình (update 2022)

Tính đến hiện tại Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 151 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Hòa Bình Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hòa Bình Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Quảng Bình (update 2022)

Danh sách phường xã Quảng Bình (update 2022)

Tính đến hiện tại Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 151 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Quảng Bình Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Bình Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Vĩnh Phúc (update 2022)

Danh sách phường xã Vĩnh Phúc (update 2022)

Tính đến hiện tại Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 136 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Vĩnh Phúc Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Vĩnh Phúc Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bình Phước (update 2022)

Danh sách phường xã Bình Phước (update 2022)

Tính đến hiện tại Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 111 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bình Phước Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Phước Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hưng Yên (update 2022)

Danh sách phường xã Hưng Yên (update 2022)

Tính đến hiện tại Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Hưng Yên Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hưng Yên Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Quảng Nam (update 2022)

Danh sách phường xã Quảng Nam (update 2022)

Tính đến hiện tại Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 241 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Quảng Nam Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Nam Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Yên Bái (update 2022)

Danh sách phường xã Yên Bái (update 2022)

Tính đến hiện tại Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Yên Bái Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Yên Bái Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bình Thuận (update 2022)

Danh sách phường xã Bình Thuận (update 2022)

Tính đến hiện tại Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 124 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bình Thuận Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Thuận Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Khánh Hòa (update 2022)

Danh sách phường xã Khánh Hòa (update 2022)

Tính đến hiện tại Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 139 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Khánh Hòa Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Khánh Hòa Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái