Map of Bac Lieu city - Bac Lieu

Bản đồ TP Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 18/12/1928: thị xã27/8/2010: thành phố Diện tích: 213,80 km² Dân số: 156.284 người (2019) Mật độ: 731 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer,… Mã hành chính: 954.0 Biển số: 94-K1/K2 Website: tpbl.baclieu.gov.vn Bản đồ hành chính TP Bạc Liêu – Bạc Liêu Bạn … Đọc tiếp

Map of Gia Rai town - Bac Lieu

Bản đồ Thị xã Giá Rai – Bạc Liêu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 11/5/2015 Diện tích: 354,49 km² Dân số: 143.772 người (2019) Mật độ: 406 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 959.0 Biển số: 94-D1 Website: giarai.baclieu.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Giá Rai – Bạc Liêu Bạn có thể nhấn … Đọc tiếp

Map of Hong Dan district - Bac Lieu

Bản đồ huyện Hồng Dân – Bạc Liêu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 16/10/2000 Diện tích: 423,95 km² Dân số: 111.972 người (2019) Mật độ: 264 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 956.0 Biển số: 94-F1 Website: hongdan.baclieu.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hồng Dân – Bạc Liêu Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of Phuoc Long district - Bac Lieu

Bản đồ huyện Phước Long – Bạc Liêu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 20/05/1920: thành lập16/10/2000: tái lập Diện tích: 417,84 km² Dân số: 124.405 người (2019) Mật độ: 298 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 957.0 Biển số: 94-E1, 94-AH Website: phuoclong.baclieu.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phước Long – Bạc Liêu … Đọc tiếp

Map of Hoa Binh district - Bac Lieu

Bản đồ huyện Hoà Bình – Bạc Liêu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 26/7/2005 Diện tích: 426,49 km² Dân số: 117.883 người (2019) Mật độ: 276 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 961.0 Biển số: 94-G1/K1/K2 Website: hoabinh.baclieu.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hoà Bình – Bạc Liêu Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of Vinh Loi district - Bac Lieu

Bản đồ huyện Vĩnh Lợi – Bạc Liêu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1/1/1900 Diện tích: 252,80 km² Dân số: 101.137 người (2019) Mật độ: 400 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 958.0 Biển số: 94-C1/K1/K2 Website: vinhloi.baclieu.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Lợi – Bạc Liêu Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of Dong Hai district - Bac Lieu

Bản đồ huyện Đông Hải – Bạc Liêu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1/3/2002 Diện tích: 579,63 km² Dân số: 152.788 người (2019) Mật độ: 264 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 960.0 Biển số: 94-B1 Website: donghai.baclieu.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đông Hải – Bạc Liêu Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái