Map of Tu Son town - Bac Ninh

Bản đồ Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 24/9/2008 Diện tích: 61,09 km² Dân số: 186.266 người (2018) Mật độ: 3.049 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Biển số: 99-B1 Website: tuson.bacninh.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Yen Phong district - Bac Ninh

Bản đồ huyện Yên Phong – Bắc Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Diện tích: 96,93 km² Dân số: 191.064 người (2019) Mật độ: 1.971 người/km² Dân tộc: Kinh… Biển số: 99-D1 Website: yenphong.bacninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Yên Phong – Bắc Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Que Vo district - Bac Ninh

Bản đồ huyện Quế Võ – Bắc Ninh

Bản đồ hành chính huyện Quế Võ – Bắc Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Quế Võ – Bắc Ninh Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Tien Du district - Bac Ninh

Bản đồ huyện Tiên Du – Bắc Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Diện tích: 96,21 km² Dân số: 124.396 người (2009) Mật độ: 1.251 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Biển số: 99C1 Website: tiendu.bacninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tiên Du – Bắc Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Thuan Thanh district - Bac Ninh

Bản đồ huyện Thuận Thành – Bắc Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1912: đổi tên huyện Siêu Loại thành huyện Thuận Thành Diện tích: 117,83 km² Dân số: 180.810 người (2019) Mật độ: 1.534 người/km² Mã hành chính: 262.0 Biển số: 99F1 Website: thuanthanh.bacninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thuận Thành – Bắc Ninh Bạn có … Đọc tiếp

Map of Gia Binh district - Bac Ninh

Bản đồ huyện Gia Bình – Bắc Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1/9/1999: tái lập Diện tích: 107,5 km² Dân số: 103.100 người (2009) Mật độ: 959 người/km² Biển số: 99H1 Website: giabinh.bacninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Gia Bình – Bắc Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng … Đọc tiếp

Map of Luong Tai district - Bac Ninh

Bản đồ huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Bản đồ hành chính huyện Lương Tài – Bắc Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Lương Tài – Bắc Ninh Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Bac Ninh city - Bac Ninh

Bản đồ TP Bắc Ninh – Bắc Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng (địa lý)Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) Thành lập: 26/1/2006 Diện tích: 82,64 km² Dân số: 247.702 người (2019) Mật độ: 2.997 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Biển số: 99-G1 Website: tpbacninh.bacninh.gov.vn Bản đồ hành chính TP Bắc Ninh – Bắc Ninh … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái