Political map of California State - Printable Collection

Bản đồ tiểu bang California – thông tin sơ lược và đặc thù nổi bật

California là một tiểu bang của Mỹ. Tự hào là nơi có cây cổ thụ lâu đời General Sherman hơn 3.500 tuổi. Bên cạnh đó là cây thông cổ nhất còn tồn tại với hơn 4000 tuổi ở trên thế giới. >> English version: Map of California State – Printable Collection Bản đồ hành chính … Đọc tiếp