Political map of Massachusetts State - Printable Collection

Bản đồ tiểu bang Massachusetts – thông tin sơ lược và đặc thù nổi bật

Massachusetts là một tiểu bang của Mỹ. Massachusetts là nơi sở hữu bộ series đầu tiên người Mỹ trên thế giới năm 1903. Là quê hương của 4 vị tổng thống nước Mỹ gồm: John Adams, John Quincy Adams, John F. Kenedy và George Bush. >> English version: Map of Massachusetts State – Printable Collection … Đọc tiếp