Bản đồ Barbados

Barbados (phiên âm Tiếng Việt: Bác-ba-đốt), tên chính thức là Cộng hoà Barbados, là một đảo quốc độc lập ở phía tây của Đại Tây Dương, phía đông của biển Caribe. Sơ lược về Barbados: Quốc kỳ: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Vùng Caribe Mã vùng: 1-246 Thủ đô: Bridgetown Quốc khánh: 30 tháng … Đọc tiếp