Map of Cho Lach district - Ben Tre

Bản đồ huyện Chợ Lách – Bến Tre

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1945 Diện tích: 168,03 km² Dân số: 147.279 người (2015) Mật độ: 876 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 71-C4 xxx.xx Website: cholach.bentre.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Chợ Lách – Bến Tre Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính … Đọc tiếp

Map of Mo Cay Nam district - Ben Tre

Bản đồ huyện Mỏ Cày Nam – Bến Tre

Mỏ Cày Nam là một đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày 25 tháng 3 năm 2009 theo Nghị định số 08/CP ngày 9 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ Việt Nam. Huyện này thuộc tỉnh Bến Tre. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng … Đọc tiếp

Map of Giong Trom district - Ben Tre

Bản đồ huyện Giồng Trôm – Bến Tre

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1956 Diện tích: 311,42 km² Dân số: 168.744 người (2015) Mật độ: 542 người/km² Biển số: 71-B1-B2-B3-B4 Website: giongtrom.bentre.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Giồng Trôm – Bến Tre Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Giồng Trôm – Bến Tre … Đọc tiếp

Map of Binh Dai district - Ben Tre

Bản đồ huyện Bình Đại – Bến Tre

Huyện Bình Đại thuộc tỉnh Bến Tre, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1975 Diện tích: 401 km² Dân số: 162.193 người (2015) Mật độ: 404 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 71-C1 xxx.xx Website: binhdai.bentre.gov.vn Bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Map of Ba Tri district - Ben Tre

Bản đồ huyện Ba Tri – Bến Tre

Ba Tri là một huyện của tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1912 Diện tích: 354,80 km² Dân số: 184.730 người (2019) Mật độ: 520 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 71-C2 xxx.xx Website: batri.bentre.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Ba Tri … Đọc tiếp

Map of Thanh Phu district - Ben Tre

Bản đồ huyện Thạnh Phú – Bến Tre

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Diện tích: 411 km² Dân số: 127.800 người (2019) Mật độ: 311 người/km² Biển số: 71-C3 xxx.xx Website: thanhphu.bentre.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thạnh Phú – Bến Tre Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Thạnh Phú – Bến Tre File ảnh … Đọc tiếp

Map of Mo Cay Bac district - Ben Tre

Bản đồ huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 2009 Diện tích: 158,34 km² Dân số: 138.570 người (2015) Mật độ: 877 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 71-B1-B2-B3-B4 Website: mocaybac.bentre.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Mỏ Cày Bắc – Bến Tre Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính … Đọc tiếp

Map of Ben Tre city - Ben Tre

Bản đồ TP Bến Tre – Bến Tre

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 2009 Diện tích: 71,10 km² Dân số: 124.499 người (2019) Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 829.0 Biển số: 71-B1-B2-B3-B4 Website: thanhphobentre.bentre.gov.vn Bản đồ hành chính TP Bến Tre – Bến Tre Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP … Đọc tiếp

Map of Chau Thanh district - Ben Tre

Bản đồ huyện Châu Thành – Bến Tre

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1929 Diện tích: 224,82 km² Dân số: 157.138 người (2018) Mật độ: 699 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 71-B1-B2-B3-B4 Website: chauthanh.bentre.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Châu Thành – Bến Tre Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái