Map of La Gi town - Binh Thuan

Bản đồ Thị xã La Gi – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên Hải Nam Trung Bộ Thành lập: 5/9/2005 Diện tích: 185,4 km² Dân số: 107.820 người (2019) Mật độ: 582 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa Biển số: 86-B6 xxx.xx Website: lagi.binhthuan.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã La Gi – Bình Thuận Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính thị … Đọc tiếp

Map of Tuy Phong district - Binh Thuan

Bản đồ huyện Tuy Phong – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 795 km² Dân số: 141.331 người (2015) Mật độ: 178 người/km² Dân tộc: Kinh, Chăm, Raglai, K’Ho, Hoa… Mã hành chính: 600.0 Biển số: 86-B1 xxx.xx Website: tuyphong.binhthuan.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tuy Phong – Bình Thuận Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Bac Binh district - Binh Thuan

Bản đồ huyện Bắc Bình – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 2125,6 km² Dân số: 112.818 người (2015) Mật độ: 53 người/km² Dân tộc: Kinh, Chăm, Chơ Ro, Cơ Ho, Hoa Mã hành chính: 597.0 Biển số: 86-B2 xxx.xx Website: bacbinh.binhthuan.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bắc Bình – Bình Thuận Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Ham Thuan Bac district - Binh Thuan

Bản đồ huyện Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên Hải Nam Trung Bộ Thành lập: 30/12/1982 Diện tích: 1.344,5 km² Dân số: 174.487 người (2016) Mật độ: 130 người/km² Dân tộc: Kinh, Chăm, Chơ Ro, Cơ Ho, Hoa… Mã hành chính: 597.0 Biển số: 86-B3 xxx.xx Website: hamthuanbac.binhthuan.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hàm Thuận Bắc – Bình … Đọc tiếp

Map of Ham Thuan Nam district - Binh Thuan

Bản đồ huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận

Thuận Nam là một huyện phía nam của tỉnh Ninh Thuận. Gồm 8 xã: Cà Ná, Nhị Hà, Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Minh, Phước Nam (huyện lị), Phước Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1983 Diện tích: 1.058,4 km² Dân số: 103.290 người (2016) Mật … Đọc tiếp

Map of Tanh Linh district - Binh Thuan

Bản đồ huyện Tánh Linh – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên Hải Nam Trung Bộ Thành lập: tháng 12 năm 1958 Diện tích: 1.174,22 km² Dân số: 106.726 người (2015) Mật độ: 91 người/km² Dân tộc: Kinh, Chăm, Chơ Ro, Cơ Ho, Hoa Mã hành chính: 597.0 Biển số: 86-B7 xxx.xx Website: tanhlinh.binhthuan.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tánh Linh … Đọc tiếp

Map of Duc Linh district - Binh Thuan

Bản đồ huyện Đức Linh – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên Hải Nam Trung Bộ Diện tích: 534,91 km² Dân số: 161.100 người (2020) Mật độ: 301 người/km² Dân tộc: Kinh, Chơ Ro, K’Ho, Hoa,Chăm… Mã hành chính: 600.0 Biển số: 86-B8 xxx.xx Website: duclinh.binhthuan.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đức Linh – Bình Thuận Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Ham Tan district - Binh Thuan

Bản đồ huyện Hàm Tân – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1906 Diện tích: 739,1 km² Dân số: 73.219 người (2016) Mật độ: 99 người/km² Dân tộc: Kinh, Chơ Ro, Cơ Ho, Hoa… Mã hành chính: 600.0 Biển số: 86-B5 xxx.xx Website: hamtan.binhthuan.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hàm Tân – Bình Thuận Tổng … Đọc tiếp

Map of Phu Qui district - Binh Thuan

Bản đồ huyện Phú Quí – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ (Biển Đông) Thành lập: 1977 Diện tích: 17,4 km² Dân số: 30.971 người (2018) Mật độ: 2.147 người/km² Dân tộc: Kinh, Chơ Ro, Cơ Ho, Hoa Mã hành chính: 602.0 Biển số: 86-B9 xxx.xx Website: phuquy.binhthuan.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phú Quí – Bình … Đọc tiếp

Map of Phan Thiet city - Binh Thuan

Bản đồ TP Phan Thiết – Bình Thuận

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên Hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1898: thành lập thị xã1933: nâng cấp đô thị thời Pháp thuộc1999: thành lập thành phố Diện tích: 210,9 km² Dân số: 226.736 người (2019) Mật độ: 1.075 người/km² Dân tộc: Việt, Hoa, Chăm, K’ho, Rắclay Mã hành chính: 593.0 Biển số: 86-C1 … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái