Map of U Minh district - Ca Mau

Bản đồ huyện U Minh – Cà Mau

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 20/5/1979 Diện tích: 774,14 km² Dân số: 100.876 người (2019) Mật độ: 130 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 69-T1, 69-H1 Website: uminh.camau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện U Minh – Cà Mau Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Thoi Binh district - Ca Mau

Bản đồ huyện Thới Bình – Cà Mau

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 20/6/1956 Diện tích: 636,39 km² Dân số: 135.892 người (2019) Mật độ: 214 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 967.0 Biển số: 69-D1 69-AC Website: thoibinh.camau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thới Bình – Cà Mau Bạn có thể nhấn … Đọc tiếp

Map of Tran Van Thoi district - Ca Mau

Bản đồ huyện Trần Văn Thời – Cà Mau

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1951 Diện tích: 702,72 km² Dân số: 197.679 người (2019) Mật độ: 281 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 69-N1 Website: tranvanthoi.camau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Trần Văn Thời – Cà Mau Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Cai Nuoc district - Ca Mau

Bản đồ huyện Cái Nước – Cà Mau

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1978 Diện tích: 417 km² Dân số: 136.638 người (2019) Mật độ: 328 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer,… Biển số: 69-E1 Website: cainuoc.camau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cái Nước – Cà Mau Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Dam Doi district - Ca Mau

Bản đồ huyện Đầm Dơi – Cà Mau

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1984 Diện tích: 822,88 km² Dân số: 175.629 người (2019) Mật độ: 213 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer,… Mã hành chính: 970.0 Biển số: 69-F1 Website: damdoi.camau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đầm Dơi – Cà Mau Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of Nam Can district - Ca Mau

Bản đồ huyện Năm Căn – Cà Mau

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1956 Diện tích: 495,40 km² Dân số: 56.813 người (2019) Mật độ: 115 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 69-M1 Website: namcan.camau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Năm Căn – Cà Mau Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Phu Tan district - Ca Mau

Bản đồ huyện Phú Tân – Cà Mau

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 2003 Diện tích: 461,87 km² Dân số: 97.703 người (2019) Mật độ: 212 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 69-K1 Website: phutan.camau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phú Tân – Cà Mau Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Ngoc Hien district - Ca Mau

Bản đồ huyện Ngọc Hiển – Cà Mau

Ngọc Hiển là một huyện của tỉnh Cà Mau. Đồng thời cũng là huyện cực Nam của Việt Nam. Địa bàn huyện này thuộc Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long … Đọc tiếp

Map of Ca Mau city - Ca Mau

Bản đồ TP Cà Mau – Cà Mau

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 14/04/1999 Diện tích: 249,29 km² Dân số: 226.372 người (2019) Mật độ: 908 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 69-B1-C1 Website: tpcm.camau.gov.vn Bản đồ hành chính TP Cà Mau – Cà Mau Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái