Bản đồ Canada

Bản đồ Canada

Bản đồ hành chính của Canada Bản đồ địa lý tự nhiên của Canada Fun Facts và câu hỏi thường gặp về Canada Diện tích của Canada là: 9,093,510 km2. Dân số của Canada là: 37,411,047 (số liệu năm 2019). GPD của Canada năm 2019 là 1.736,43 tỉ đô la (USD). Nguồn dữ liệu: World … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái