Bản đồ huyện Quảng Hoà - Cao Bằng

Bản đồ huyện Quảng Hoà – Cao Bằng

Quảng Hòa là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Năm 1967 huyện Quảng Hoà được thành lập từ việc hợp nhất 2 huyện Quảng Uyên và Phục Hoà. Đến năm 2001, huyện Quảng Hoà được tách trở lại thành 2 huyện Quảng Uyên và Phục Hoà. Ngày 11 tháng 2 … Đọc tiếp

Map of Cao Bang city - Cao Bang

Bản đồ TP Cao Bằng – Cao Bằng

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 25/9/2012 Diện tích: 107,6 km² Dân số: 73.549 người (2019) Mật độ: 683 người/km² Dân tộc: Tày, Kinh… Mã hành chính: 40.0 Biển số: 11-X1-B1 Website: ubndtp.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính TP Cao Bằng – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Bao Lam district - Cao Bang

Bản đồ huyện Bảo Lâm – Cao Bằng

Huyện Bảo Lâm là một huyện nằm ở phía tây của tỉnh Cao Bằng, phía bắc và tây bắc giáp huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Phía đông bắc có 8 km đường biên giới giáp Trung Quốc, phía tây nam giáp huyện Bắc Mê (Hà Giang), phía nam giáp huyện Na Hang (Tuyên Quang), phía … Đọc tiếp

Map of Bao Lac district - Cao Bang

Bản đồ huyện Bảo Lạc – Cao Bằng

Bảo Lạc là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 918 km² Dân số: 57.820 người (2018) Mật độ: 54 người/km² Mã hành chính: 43.0 Website: baolac.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bảo Lạc – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Thong Nong district - Cao Bang

Bản đồ huyện Thông Nông – Cao Bằng

Thông Nông là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Huyện nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, phía bắc giáp Quảng Tây – Trung Quốc, phía tây giáp huyện Bảo Lạc, phía nam là huyện Nguyên Bình, phía đông là huyện Hà Quảng và Hòa An Bản đồ hành chính huyện Thông Nông … Đọc tiếp

Map of Ha Quang district - Cao Bang

Bản đồ huyện Hà Quảng – Cao Bằng

Hà Quảng là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 810,96 km² Dân số: 59.467 người (2019) Mật độ: 73 người/km² Mã hành chính: 45.0 Website: haquang.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hà Quảng – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Tra Linh district - Cao Bang

Bản đồ huyện Trà Lĩnh – Cao Bằng

Trà Lĩnh là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Bản đồ hành chính huyện Trà Lĩnh – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Danh sách thị trấn, xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng: thị trấn Hùng Quốc, xã Cô Mười, xã Tri Phương, … Đọc tiếp

Map of Trung Khanh district - Cao Bang

Bản đồ huyện Trùng Khánh – Cao Bằng

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 688,01 km² Dân số: 70.424 người (2019) Mật độ: 102 người/km² Mã hành chính: 47.0 Website: trungkhanh.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Ha Lang district - Cao Bang

Bản đồ huyện Hạ Lang – Cao Bằng

Hạ Lang là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 465,08 km² Dân số: 29.040 người (2018) Mật độ: 62 người/km² Mã hành chính: 48.0 Website: halang.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hạ Lang – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Quang Uyen district - Cao Bang

Bản đồ huyện Quảng Uyên – Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Quảng Uyên – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Danh sách thị trấn, xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng: thị trấn Quảng Uyên, xã Phi Hải, xã Quảng Hưng, xã Bình Lăng, xã Quốc Dân, xã Quốc Phong, xã Độc … Đọc tiếp

Map of Phuc Hoa district - Cao Bang

Bản đồ huyện Phục Hoà – Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Phục Hoà – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Danh sách thị trấn, xã của huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng: thị trấn Tà Lùng, thị trấn Hoà Thuận, xã Triệu ẩu, xã Hồng Đại, xã Cách Linh, xã Đại Sơn, xã … Đọc tiếp

Map of Hoa An district - Cao Bang

Bản đồ huyện Hoà An – Cao Bằng

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 665,34 km² Dân số: 100.800 người (2018) Mật độ: 152 người/km² Mã hành chính: 51.0 Website: hoaan.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hoà An – Cao Bằng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái