Map of Cao Bang city - Cao Bang

Bản đồ TP Cao Bằng – Cao Bằng

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 25/9/2012 Diện tích: 107,6 km² Dân số: 73.549 người (2019) Mật độ: 683 người/km² Dân tộc: Tày, Kinh… Mã hành chính: 40.0 Biển số: 11-X1-B1 Website: ubndtp.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính TP Cao Bằng – Cao Bằng Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính … Đọc tiếp

Map of Bao Lam district - Cao Bang

Bản đồ huyện Bảo Lâm – Cao Bằng

Huyện Bảo Lâm là một huyện nằm ở phía tây của tỉnh Cao Bằng, phía bắc và tây bắc giáp huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Phía đông bắc có 8 km đường biên giới giáp Trung Quốc, phía tây nam giáp huyện Bắc Mê (Hà Giang), phía nam giáp huyện Na Hang (Tuyên Quang), phía … Đọc tiếp

Map of Bao Lac district - Cao Bang

Bản đồ huyện Bảo Lạc – Cao Bằng

Bảo Lạc là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 918 km² Dân số: 57.820 người (2018) Mật độ: 54 người/km² Mã hành chính: 43.0 Website: baolac.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bảo Lạc – Cao Bằng Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Thong Nong district - Cao Bang

Bản đồ huyện Thông Nông – Cao Bằng

Thông Nông là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Huyện nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, phía bắc giáp Quảng Tây – Trung Quốc, phía tây giáp huyện Bảo Lạc, phía nam là huyện Nguyên Bình, phía đông là huyện Hà Quảng và Hòa An Bản đồ hành chính huyện Thông Nông … Đọc tiếp

Map of Ha Quang district - Cao Bang

Bản đồ huyện Hà Quảng – Cao Bằng

Hà Quảng là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 810,96 km² Dân số: 59.467 người (2019) Mật độ: 73 người/km² Mã hành chính: 45.0 Website: haquang.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hà Quảng – Cao Bằng Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Tra Linh district - Cao Bang

Bản đồ huyện Trà Lĩnh – Cao Bằng

Trà Lĩnh là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Bản đồ hành chính huyện Trà Lĩnh – Cao Bằng Danh sách thị trấn, xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng: thị trấn Hùng Quốc, xã Cô Mười, xã Tri Phương, xã Quang Hán, xã Quang Vinh, xã Xuân Nội, xã Quang Trung, … Đọc tiếp

Map of Trung Khanh district - Cao Bang

Bản đồ huyện Trùng Khánh – Cao Bằng

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 688,01 km² Dân số: 70.424 người (2019) Mật độ: 102 người/km² Mã hành chính: 47.0 Website: trungkhanh.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh – Cao Bằng Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh – Cao Bằng File ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Ha Lang district - Cao Bang

Bản đồ huyện Hạ Lang – Cao Bằng

Hạ Lang là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 465,08 km² Dân số: 29.040 người (2018) Mật độ: 62 người/km² Mã hành chính: 48.0 Website: halang.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hạ Lang – Cao Bằng Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Quang Uyen district - Cao Bang

Bản đồ huyện Quảng Uyên – Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Quảng Uyên – Cao Bằng Danh sách thị trấn, xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng: thị trấn Quảng Uyên, xã Phi Hải, xã Quảng Hưng, xã Bình Lăng, xã Quốc Dân, xã Quốc Phong, xã Độc Lập, xã Cai Bộ, xã Đoài Khôn, xã Phúc Sen, xã Chí … Đọc tiếp

Map of Phuc Hoa district - Cao Bang

Bản đồ huyện Phục Hoà – Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Phục Hoà – Cao Bằng Danh sách thị trấn, xã của huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng: thị trấn Tà Lùng, thị trấn Hoà Thuận, xã Triệu ẩu, xã Hồng Đại, xã Cách Linh, xã Đại Sơn, xã Lương Thiện, xã Tiên Thành, xã Mỹ Hưng Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Hoa An district - Cao Bang

Bản đồ huyện Hoà An – Cao Bằng

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 665,34 km² Dân số: 100.800 người (2018) Mật độ: 152 người/km² Mã hành chính: 51.0 Website: hoaan.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hoà An – Cao Bằng Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Hoà An – Cao Bằng File ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Nguyen Binh district - Cao Bang

Bản đồ huyện Nguyên Bình – Cao Bằng

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 841 km² Dân số: 46.480 người Mật độ: 55 người/km² Dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Hoa, Kinh, Ngái, Mường Mã hành chính: 52.0 Website: nguyenbinh.caobang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nguyên Bình – Cao Bằng Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái