Map of Lien Chieu district - Da Nang city

Bản đồ Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1997 Diện tích: 75 km² Dân số: 170.153 người (2018) Mật độ: 2.335 người/km² Mã hành chính: 490.0 Biển số: 43-F1 Website: lienchieu.danang.gov.vn Bản đồ hành chính Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Thanh Khe district - Da Nang city

Bản đồ Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1997 Diện tích: 9,5 km² Dân số: 205.341 người (2018) Mật độ: 21.615 người/km² Mã hành chính: 491.0 Biển số: 43-D1 Website: thanhkhe.danang.gov.vn Bản đồ hành chính Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Hai Chau district - Da Nang city

Bản đồ Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1997 Diện tích: 23,3 km² Dân số: 221.324 người (2018) Mật độ: 10.540 người/km² Mã hành chính: 492.0 Biển số: 43-B1-C1 Website: haichau.danang.gov.vn Bản đồ hành chính Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Cam Le district - Da Nang city

Bản đồ Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 05/08/2005 Diện tích: 34 km² Dân số: 143.632 người (2018) Mật độ: 4.224 người/km² Mã hành chính: 495.0 Biển số: 43-G1 Website: www.camle.danang.gov.vn Bản đồ hành chính Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Son Tra district - Da Nang city

Bản đồ Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1997 Diện tích: 60 km² Dân số: 173.455 người (2018) Mật độ: 2.891 người/km² Mã hành chính: 493.0 Biển số: 43-E1 Website: sontra.danang.gov.vn Bản đồ hành chính Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Ngu Hanh Son district - Da Nang city

Bản đồ Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1997 Diện tích: 37 km² Dân số: 115.872 người (2018) Mật độ: 2.844 người/km² Mã hành chính: 494.0 Biển số: 43-H1 Website: nguhanhson.danang.gov.vn Bản đồ hành chính Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Hoa Vang district - Da Nang city

Bản đồ huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 707,33 km² Dân số: 201.070 người (2018) Mật độ: 282 người/km² Dân tộc: Kinh, Cơ Tu,… Mã hành chính: 697.0 Biển số: 43-K1 Website: hoavang.danang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái