Map of Ea Sup district - Dak Lak

Bản đồ huyện Ea Súp – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1977 Diện tích: 1.765,43 km² Dân số: 67.120 người (2018) Mật độ: 37 người/km² Biển số: 47-P1 Website: easup.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Ea Súp – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Cu M'gar district - Dak Lak

Bản đồ huyện Cư M’gar – Đắk Lắk

Cư M’gar là một huyện của tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam. Phía Đông giáp huyện Krông Búk, phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Ea Súp và Buôn Đôn, phía Nam giáp Thành phố Buôn Ma Thuột, phía Bắc giáp huyện Ea HLeo. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1984 Diện tích: … Đọc tiếp

Map of Krong Nang district - Dak Lak

Bản đồ huyện Krông Năng – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1987 Diện tích: 641,79 km² Dân số: 124.577 người (2017) Mật độ: 194 người/km² Dân tộc: Kinh, Êđê, Tày, Nùng Biển số: 47-E1 Website: krongnang.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Krông Năng – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Ea Kar district - Dak Lak

Bản đồ huyện Ea Kar – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1986 Diện tích: 1.037,47 km² Dân số: 154.513 người (2017) Mật độ: 149 người/km² Dân tộc: Kinh, Êđê, Tày, Nùng, M’nông, Bru – Vân Kiều, H’Mông… Biển số: 47-F1 Website: eakar.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Ea Kar – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of M'Drak district - Dak Lak

Bản đồ huyện M’Đrắk – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1977 Diện tích: 1.336,28 km² Dân số: 85.080 người (2019) Mật độ: 64 người/km² Dân tộc: Kinh, Êđê, Mông, Tày, Nùng, M’nông, Dao, Thái… Biển số: 47-G1 Website: mdrak.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện M’Đrắk – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Krong Bong district - Dak Lak

Bản đồ huyện Krông Bông – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1981 Diện tích: 1.257,49 km² Dân số: 100.900 người (2019) Mật độ: 75 người/km² Dân tộc: Ê Đê, M’Nông, Kinh, Gia Rai… Biển số: 47-K1 Website: krongbong.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Krông Bông – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Krong Pac district - Dak Lak

Bản đồ huyện Krông Pắc – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 625,81 km² Dân số: 207.226 người (2017) Mật độ: 331 người/km² Dân tộc: Kinh, Êđê, Tày, Nùng, M’nông, Bru – Vân Kiều, H’Mông… Biển số: 47-M1 Website: krongpac.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Krông Pắc – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Krong A Na district - Dak Lak

Bản đồ huyện Krông A Na – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1981 Diện tích: 356,09 km² Dân số: 95.210 người (2019) Mật độ: 241 người/km² Biển số: 47-L1 Website: krongana.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Krông A Na – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Lak district - Dak Lak

Bản đồ huyện Lắk – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 1.249,65 km² Dân số: 77.390 người (2019) Mật độ: 52 người/km² Biển số: 47-N1 Website: lak.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lắk – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Map of Buon Don district - Dak Lak

Bản đồ huyện Buôn Đôn – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1995 Diện tích: 1.412,5 km² Dân số: 70.650 người (2019) Mật độ: 45 người/km² Biển số: 47-S1 Website: buondon.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Buôn Đôn – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Krong Buk district - Dak Lak

Bản đồ huyện Krông Búk – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 358,7 km² Dân số: 63.850 người (2018) Mật độ: 175 người/km² Dân tộc: Người Kinh, Người Êđê, Người Tày Biển số: 47-U1 Website: krongbuk.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Krông Búk – Đắk Lắk   Bạn có thể nhấn vào để xem bản đổ huyện Krongbuk … Đọc tiếp

Map of Cu Kuin district - Dak Lak

Bản đồ huyện Cư Kuin – Đắk Lắk

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 2007 Diện tích: 288,3 km² Dân số: 103.842 người (2017) Mật độ: 360 người/km² Biển số: 47-T1 Website: cukuin.daklak.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cư Kuin – Đắk Lắk Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái