Map of Dak Mil district - Dak Nong

Bản đồ huyện Đắk Mil – Đắk Nông

Đắk Mil là một huyện thuộc tỉnh Đắk Nông, Việt Nam, huyện lỵ là thị trấn Đắk Mil. Đắk Mil trước nằm trong tỉnh Đắk Lắk. Khi Đắk Nông được thành lập trên cơ sở tách ra khỏi Đắk Lắk, Đắk Mil nằm trong tỉnh Đắk Nông. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện … Đọc tiếp

Map of Krong No district - Dak Nong

Bản đồ huyện Krông Nô – Đắk Nông

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1987 Diện tích: 813,74 km² Dân số: 76.816 người (2017) Mật độ: 94 người/km² Mã hành chính: 664.0 Biển số: 48-C1 Website: krongno.daknong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Krông Nô – Đắk Nông Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Krông Nô – Đắk … Đọc tiếp

Map of Dak Song district - Dak Nong

Bản đồ huyện Đắk Song – Đắk Nông

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 2001 Diện tích: 806,46 km² Dân số: 79.482 người (2017) Mật độ: 99 người/km² Mã hành chính: 665.0 Biển số: 48-F1 Website: daksong.daknong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đắk Song – Đắk Nông Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Đắk Song – Đắk … Đọc tiếp

Map of Dak R'Lap district - Dak Nong

Bản đồ huyện Đắk R’Lấp – Đắk Nông

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1986 Diện tích: 635,67 km² Dân số: 89.666 người Mật độ: 141 người/km² Mã hành chính: 666.0 Biển số: 48-H1 Website: dakrlap.daknong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đắk R’Lấp – Đắk Nông Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Đắk R’Lấp – Đắk Nông … Đọc tiếp

Map of Dak Glong district - Dak Nong

Bản đồ huyện Đăk Glong – Đắk Nông

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 27/6/2005 Diện tích: 1.447,76 km² Dân số: 65.200 người (2018) Mật độ: 45 người/km² Dân tộc: Kinh, Mạ, MNông, Mường, Cho ro, Hoa, Mông, Ê đê, Co, Tày, Nùng, Thái Mã hành chính: 661.0 Website: dakglong.daknong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đăk Glong – Đắk Nông … Đọc tiếp

Map of Tuy Duc district - Dak Nong

Bản đồ huyện Tuy Đức – Đắk Nông

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 2006 Diện tích: 1.123,27 km² Dân số: 23.238 người (2006) Mật độ: 21 người/km² Mã hành chính: 667.0 Biển số: 48-K1 Website: tuyduc.daknong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tuy Đức – Đắk Nông Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Tuy Đức – Đắk … Đọc tiếp

Map of Gia Nghia town - Dak Nong

Bản đồ Thị xã Gia Nghĩa – Đắk Nông

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 27/6/2005: thành lập thị xã Gia Nghĩa1/1/2020: thành lập thành phố Gia Nghĩa Diện tích: 284,11 km² Dân số: 85.082 người (2018) Mật độ: 299 người/km² Dân tộc: Mạ, M’Nông, Thái, Nùng, Tày, Mường, H’Mông, Khmer, Dao, Gia Rai, Hoa, Cao lan, Ê đê, Cho ro, … Đọc tiếp

Map of Cu Jut district - Dak Nong

Bản đồ huyện Cư Jút – Đắk Nông

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 19/6/1990 Diện tích: 723,26 km² Dân số: 92.464 người (2020) Mật độ: 128 người/km² Dân tộc: Êđê, M’Nông… Mã hành chính: 662.0 Biển số: 48-D1 Website: cujut.daknong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cư Jút – Đắk Nông Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái