TP.HCM phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân 19,8 m2/người

UBND TP.HCM đã đề xuất Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2025 để trình HĐND Thành phố thông qua. Theo đó, TP.HCM đề ra mục tiêu phấn đấu nâng chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người đến năm 2020 của toàn Thành phố lên 19,8 m2/người, tổng diện tích … Đọc tiếp