Chủ tịch Đất Xanh Lương Trí Thìn: Không có khát vọng lớn, không thể có thành công lớn

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Đất Xanh đặt mục tiêu cho Tập đoàn trong 10 năm tới là có vốn hóa 5 tỷ USD. Không ít người hoài nghi cho rằng đây là ảo vọng, song với ông, đó là khát vọng hoàn toàn có cơ sở. Mục tiêu vốn hóa 5 tỷ USD … Đọc tiếp