Map of Chau Thanh district - Dong Thap

Bản đồ huyện Châu Thành – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1924 Diện tích: 245,94 km² Dân số: 146.812 người (2019) Mật độ: 809 người/km² Dân tộc: Kinh,… Biển số: 66-C1 XXX.XX Website: chauthanh.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Châu Thành – Đồng Tháp Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Châu … Đọc tiếp

Map of Cao Lanh city - Dong Thap

Bản đồ TP Cao Lãnh – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 23/2/1983: thành lập thị xã Cao Lãnh16/1/2007: thành lập thành phố Cao Lãnh Diện tích: 107 km² Dân số: 164.835 người (2019) Mật độ: 1.541 người/km² Dân tộc: Kinh, Khmer Mã hành chính: 866.0 Biển số: 66-P1-P2 Website: tpcaolanh.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính … Đọc tiếp

Map of Sa Dec city - Dong Thap

Bản đồ TP Sa Đéc – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 14/10/2013 Diện tích: 59,11 km² Dân số: 106.536 người (2019) Mật độ: 1.797 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 93.0 Biển số: 66-S1 Website: sadec.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính TP Sa Đéc – Đồng Tháp Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Hong Ngu town - Dong Thap

Bản đồ Thị xã Hồng Ngự – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 23/12/2008: thành lập thị xã Hồng Ngự1/11/2020: thành lập thành phố Hồng Ngự Diện tích: 121,84 km² Dân số: 100.610 người (2019) Mật độ: 826 người/km² Biển số: 66-H1 xxx.xx Bản đồ hành chính thị xã Hồng Ngự – Đồng Tháp Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Tan Hong district - Dong Thap

Bản đồ huyện Tân Hồng – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1/6/1989 Diện tích: 311 km² Dân số: 75.456 người (2019) Mật độ: 243 người/km² Dân tộc: Kinh, Khmer Biển số: 66-K1 Website: tanhong.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Hồng – Đồng Tháp Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Tân … Đọc tiếp

Map of Hong Ngu district - Dong Thap

Bản đồ huyện Hồng Ngự – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 19/12/1929 1930: chính thức Diện tích: 209,73 km² Dân số: 120.571 người (2019) Mật độ: 575 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 66-G1 xxx.xx Website: hongngu.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hồng Ngự – Đồng Tháp Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Tam Nong district - Dong Thap

Bản đồ huyện Tam Nông – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1983 Diện tích: 459 km² Dân số: 99.995 người (2019) Mật độ: 218 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 66-N1 Website: tamnong.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tam Nông – Đồng Tháp Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Tam Nông … Đọc tiếp

Map of Thap Muoi district - Dong Thap

Bản đồ huyện Tháp Mười – Đồng Tháp

Tháp Mười là một huyện vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, được tách ra từ huyện Cao Lãnh theo Quyết định số 4/CP ngày 05/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 5/1/1981 Diện tích: 535 km² Dân số: 131.791 người (2019) Mật … Đọc tiếp

Map of Cao Lanh district - Dong Thap

Bản đồ huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1913 Diện tích: 491 km² Dân số: 197.614 người (2019) Mật độ: 403 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 66-F1 xxx.xx Website: caolanh.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Cao … Đọc tiếp

Map of Thanh Binh district - Dong Thap

Bản đồ huyện Thanh Bình – Đồng Tháp

Thanh Bình là tên một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp. Được thành lập trên cơ sở chia tách huyện Tam Nông cũ ngày 23/02/1983. Huyện có diện tích 341 km 2 và dân số là 163.130 người. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 23/2/1983 Diện tích: … Đọc tiếp

Map of Lap Vo district - Dong Thap

Bản đồ huyện Lấp Vò – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1989 Diện tích: 244,38 km² Dân số: 180.627 người (2019) Mật độ: 739 người/km² Dân tộc: Kinh… Mã hành chính: 875.0 Biển số: 66-V1 XXX.XX Website: lapvo.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lấp Vò – Đồng Tháp Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Lai Vung district - Dong Thap

Bản đồ huyện Lai Vung – Đồng Tháp

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1989: tái lập Diện tích: 238 km² Dân số: 164.240 người (2019) Mật độ: 690 người/km² Mã hành chính: 876.0 Biển số: 66-L1 XXX.XX Website: laivung.dongthap.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lai Vung – Đồng Tháp Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái