Chi tiết quy hoạch 4 tuyến đường vành đai 1 2 3 4 tại TP.HCM

Thông tin chính về vị trí và quy hoạch của 4 tuyến đường vành đai tại TP.HCM . Các tuyến đường vành đai ảnh hưởng như thế nào đến giá trị BĐS tại những nơi đi qua? Đường Vành Đai 1: Theo quy hoạch của UBNN thành phố đường vành đai 1 và toàn bộ … Đọc tiếp