Vườn Afif Abad với cấu trúc gạch xoắn bẫy thị giác tại Iran

Thiết kế của Ashari Architects ở Iran nhằm vào mục tiêu kết nối các giác quan với nhau. Dự án là một pavilion gồm một khối lập phương với những kết cấu gạch lơ lửng, nằm gần khu vực lịch sử quan trọng “Vườn Afif Abad”. Thông tin công trình: Kiến trúc sư: Ashari ArchitectsKiến … Đọc tiếp