Map of Ha Giang city - Ha Giang

Bản đồ TP Hà Giang – Hà Giang

Thành phố Hà Giang là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2010 Diện tích: 135,33 km² Dân số: 57.493 người (2019) Mật độ: 431 người/km² Biển số: 23-B1 Website: thanhpho.hagiang.gov.vn Bản đồ hành chính TP Hà Giang – Hà Giang Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Dong Van district - Ha Giang

Bản đồ huyện Đồng Văn – Hà Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1962 Diện tích: 480,3 km² Dân số: 77.350 người (2018) Mật độ: 161 người/km² Dân tộc: 17 dân tộc Website: dongvan.hagiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đồng Văn – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Đồng Văn – Hà Giang … Đọc tiếp

Map of Meo Vac district - Ha Giang

Bản đồ huyện Mèo Vạc – Hà Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1962 Diện tích: 584,73 km² Dân số: 82.000 người (2018) Mật độ: 140 người/km² Dân tộc: Người Mông chiếm trên 80% Website: meovac.hagiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Mèo Vạc – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Mèo Vạc – … Đọc tiếp

Map of Yen Minh district - Ha Giang

Bản đồ huyện Yên Minh – Hà Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 15/12/1962 Diện tích: 783,65 km² Dân số: 90.200 người (2018) Mật độ: 115 người/km² Biển số: 23M1 Website: yenminh.hagiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Yên Minh – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Yên Minh – Hà Giang File ảnh … Đọc tiếp

Map of Quan Ba district - Ha Giang

Bản đồ huyện Quản Bạ – Hà Giang

Bản đồ hành chính huyện Quản Bạ – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Quản Bạ – Hà Giang File ảnh bản đồ huyện Quản Bạ – Hà Giang. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Quản Bạ trên bản đồ Hà Giang Huyện Quản Bạ nằm ở … Đọc tiếp

Map of Vi Xuyen district - Ha Giang

Bản đồ huyện Vị Xuyên – Hà Giang

Vị Xuyên là một huyện biên giới phía Bắc của Việt Nam, thuộc tỉnh Hà Giang. Bản đồ hành chính huyện Vị Xuyên – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Vị Xuyên – Hà Giang File ảnh bản đồ huyện Vị Xuyên – Hà Giang. Nhấn vào để phóng lớn. … Đọc tiếp

Map of Bac Me district - Ha Giang

Bản đồ huyện Bắc Mê – Hà Giang

Bản đồ hành chính huyện Bắc Mê – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bắc Mê – Hà Giang File ảnh bản đồ huyện Bắc Mê – Hà Giang. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Bắc Mê trên bản đồ Hà Giang Huyện Bắc Mê nằm ở … Đọc tiếp

Map of Hoang Su Phi district - Ha Giang

Bản đồ huyện Hoàng Su Phì – Hà Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 633,42 km² Dân số: 71.080 người (2018) Mật độ: 112 người/km² Dân tộc: Nùng, Dao, Mông… Website: hoangsuphi.hagiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hoàng Su Phì – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Hoàng Su Phì – Hà Giang File … Đọc tiếp

Map of Xin Man district - Ha Giang

Bản đồ huyện Xín Mần – Hà Giang

Bản đồ hành chính huyện Xín Mần – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Xín Mần – Hà Giang File ảnh bản đồ huyện Xín Mần – Hà Giang. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Xín Mần trên bản đồ Hà Giang Xín Mần ở phía Tây … Đọc tiếp

Map of Bac Quang district - Ha Giang

Bản đồ huyện Bắc Quang – Hà Giang

Bắc Quang là huyện vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 1.104,01 km² Dân số: 125.700 người (2018) Mật độ: 114 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Tày, Dao, Kinh, Nùng Website: bacquang.hagiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bắc Quang – Hà Giang Tổng … Đọc tiếp

Map of Quang Binh district - Ha Giang

Bản đồ huyện Quang Bình – Hà Giang

Bản đồ hành chính huyện Quang Bình – Hà Giang Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Quang Bình – Hà Giang File ảnh bản đồ huyện Quang Bình – Hà Giang. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Quang Bình trên bản đồ Hà Giang Bản đồ vị trí huyện … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái