Map of Long My district - Hau Giang

Bản đồ huyện Long Mỹ – Hậu Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1908 Diện tích: 259,92 km² Dân số: 84.662 người (2019) Mật độ: 324 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer… Mã hành chính: 936.0 Biển số: 95-D1 Website: longmy.haugiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Long Mỹ – Hậu Giang Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of Vi Thanh city - Hau Giang

Bản đồ TP Vị Thanh – Hậu Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1/7/1999: thành lập thị xã Vị Thanh23/9/2010: thành lập thành phố Vị Thanh Diện tích: 118,67 km² Dân số: 76.321 người (2019) Mật độ: 618 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 930.0 Biển số: 95-B1 Website: vithanh.haugiang.gov.vn Bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Nga Bay town - Hau Giang

Bản đồ Thị xã Ngã Bảy – Hậu Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 26/7/2005: thành lập thị xã Tân Hiệp27/10/2006: đổi tên thành thị xã Ngã Bảy1/2/2020: thành lập thành phố Ngã Bảy Diện tích: 78,07 km² Dân số: 61.209 người (2019) Mật độ: 720 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 931.0 Biển … Đọc tiếp

Map of Long My town - Hau Giang

Bản đồ Thị xã Long Mỹ – Hậu Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 15/5/2015 Diện tích: 149,29 km² Dân số: 72.559 người (2019) Mật độ: 418 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 937.0 Biển số: 95-B1 Website: thixalongmy.haugiang.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Long Mỹ – Hậu Giang Bạn có thể nhấn … Đọc tiếp

Map of Chau Thanh A district - Hau Giang

Bản đồ huyện Châu Thành A – Hậu Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 6/11/2000 Diện tích: 160,63 km² Dân số: 104.982 người (2019) Mật độ: 607 người/km² Dân tộc: Kinh,… Mã hành chính: 932.0 Biển số: 95-H1 Website: chauthanha.haugiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Châu Thành A – Hậu Giang Bạn có thể nhấn vào để … Đọc tiếp

Map of Chau Thanh district - Hau Giang

Bản đồ huyện Châu Thành – Hậu Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1913 Diện tích: 140,90 km² Dân số: 82.135 người (2016) Mật độ: 581 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 933.0 Biển số: 95-G1 Website: chauthanh.haugiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Châu Thành – Hậu Giang Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of Phung Hiep district - Hau Giang

Bản đồ huyện Phụng Hiệp – Hậu Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 2005 Diện tích: 484,51 km² Dân số: 195.355 người (2019) Mật độ: 388 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 934.0 Biển số: 95-E1 Website: phunghiep.haugiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phụng Hiệp – Hậu Giang Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Vi Thuy district - Hau Giang

Bản đồ huyện Vị Thuỷ – Hậu Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1999 Diện tích: 229,37 km² Dân số: 90.126 người (2019) Mật độ: 393 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 935.0 Biển số: 95-C1 Website: vithuy.haugiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Vị Thuỷ – Hậu Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái