Bản đồ Iran

Bản đồ Iran

Sơ lược về Iran: Châu lục: Châu Á Khu vực: Trung Nam Á Mã vùng: 98 Diện tích: 1.628.550 km² Dân số: 82.913.906 người (2019) GDP: 445,35 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2017 Quốc khánh: 1 tháng 4 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Iran Vị trí của Iran Bản đồ … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái