Map of Cam Ranh city - Khanh Hoa

Bản đồ TP Cam Ranh – Khánh Hòa

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 7/7/2000: thành lập thị xã Cam Ranh23/12/2010: thành lập thành phố Cam Ranh Diện tích: 316 km² Dân số: 137.510 người (2017) Mật độ: 400 người/km² Dân tộc: Kinh… Biển số: 79-C1 Website: camranh.khanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính TP Cam Ranh – Khánh … Đọc tiếp

Map of Ninh Hoa town - Khanh Hoa

Bản đồ Thị xã Ninh Hòa – Khánh Hòa

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 2010 Diện tích: 1.195,7 km² Dân số: 240.750 người (2018) Mật độ: 201 người/km² Biển số: 79-H1 Website: ninhhoa.khanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Ninh Hòa – Khánh Hòa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính thị xã Ninh Hòa – … Đọc tiếp

Map of Cam Lam district - Khanh Hoa

Bản đồ huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên Hải Nam Trung Bộ Thành lập: 2007 Diện tích: 543,82 km² Dân số: 101.932 người (2009) Biển số: 79-Z1 Website: camlam.khanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cam Lâm – Khánh Hòa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Cam Lâm – Khánh Hòa File ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Van Ninh district - Khanh Hoa

Bản đồ huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1979 Diện tích: 550 km² Dân số: 134.820 người (2017) Mật độ: 245 người/ km² Biển số: 79-V1 Website: vanninh.khanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Vạn Ninh – Khánh … Đọc tiếp

Map of Khanh Vinh district - Khanh Hoa

Bản đồ huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 1.165 km² Dân số: 50.110 người (2007) Mật độ: 43 người/km² Biển số: 79-K1 xxx.xx Website: khanhvinh.khanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa File ảnh … Đọc tiếp

Map of Dien Khanh district - Khanh Hoa

Bản đồ huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 336,2 km² Dân số: 142.706 người (2019) Mật độ: 392 người/km² Biển số: 79-D1 xxx.xx Website: dienkhanh.khanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Diên Khánh – Khánh Hòa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Diên Khánh – Khánh Hòa File ảnh … Đọc tiếp

Map of Khanh Son district - Khanh Hoa

Bản đồ huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa

Bản đồ hành chính huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa File ảnh bản đồ huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Khánh Sơn trên bản đồ Khánh Hòa Huyện Khánh Sơn có vị … Đọc tiếp

Map of Nha Trang city - Khanh Hoa

Bản đồ TP Nha Trang – Khánh Hòa

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1977 Diện tích: 251 km² Dân số: 422.601 người (2019) Mật độ: 1.684 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm… Biển số: 79-N1-N2 Website: nhatrang.khanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính TP Nha Trang – Khánh Hòa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái