Map of U Minh Thuong district - Kien Giang

Bản đồ huyện U Minh Thượng – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 10/05/2007 Diện tích: 432,70 km² Dân số: 63.415 người (2019) Mật độ: 147 người/km² Biển số: 68-L1 Website: uminhthuong.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện U Minh Thượng – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng … Đọc tiếp

Map of Kien Hai district - Kien Giang

Bản đồ huyện Kiên Hải – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long (Vịnh Thái Lan) Thành lập: 1983 Diện tích: 30 km² Dân số: 17.588 người (2019) Mật độ: 833 người/km² Mã hành chính: 912.0 Biển số: 68-S1 Website: kienhai.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Rach Gia city - Kien Giang

Bản đồ TP Rạch Giá – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 26/7/2005 Diện tích: 105 km² Dân số: 227.000 người (2019) Mật độ: 2.162 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 899.0 Biển số: 68-X1-S1 Website: rachgia.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính TP Rạch Giá – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of Ha Tien city - Kien Giang

Bản đồ TP Hà Tiên – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 8/7/1998: thành lập thị xã Hà Tiên1/11/2018: thành lập thành phố Hà Tiên Diện tích: 100,49 km² Dân số: 81.576 người (2018) Mật độ: 812 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer,… Mã hành chính: 900.0 Biển số: 68-H1 Website: hatien.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Kien Luong district - Kien Giang

Bản đồ huyện Kiên Lương – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1999 Diện tích: 472,85 km² Dân số: 79.484 người (2019) Mật độ: 168 người/km² Dân tộc: Việt, Hoa, Khmer, Biển số: 68-K1 Website: kienluong.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Kiên Lương – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Hon Dat district - Kien Giang

Bản đồ huyện Hòn Đất – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1978 Diện tích: 1.035 km² Dân số: 156.223 người (2019) Mật độ: 166 người/km² Dân tộc: Khmer, Hoa, Kinh Biển số: 68-D1 Website: hondat.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hòn Đất – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Tan Hiep district - Kien Giang

Bản đồ huyện Tân Hiệp – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1950 Diện tích: 416,50 km² Dân số: 125.459 người (2019) Mật độ: 301 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 68-T1 Website: tanhiep.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Hiệp – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Chau Thanh district - Kien Giang

Bản đồ huyện Châu Thành – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1920 Diện tích: 285,4 km² Dân số: 159.607 người (2019) Mật độ: 559 người/km² Biển số: 68-C1 Website: chauthanh.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Châu Thành – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Giong Rieng district - Kien Giang

Bản đồ huyện Giồng Riềng – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1920 Diện tích: 639,20 km² Dân số: 224.655 người (2019) Mật độ: 343 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 68-G1 Website: giongrieng.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Giồng Riềng – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Go Quao district - Kien Giang

Bản đồ huyện Gò Quao – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1920 Diện tích: 424,40 km² Dân số: 132.508 người (2019) Mật độ: 343 người/km² Biển số: 68-E1 Website: goquao.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Gò Quao – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of An Bien district - Kien Giang

Bản đồ huyện An Biên – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1936 Diện tích: 400 km² Dân số: 115.218 người (2019) Mật độ: 309 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 68-B1 Website: anbien.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện An Biên – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of An Minh district - Kien Giang

Bản đồ huyện An Minh – Kiên Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1986 Diện tích: 590,5 km² Dân số: 115.720 người (2019) Mật độ: 204 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 68-M1 Website: anminh.kiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện An Minh – Kiên Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái