Bản đồ Kiribati

Bản đồ Kiribati

Bản đồ hành chính của Kiribati Fun Facts và câu hỏi thường gặp về Kiribati Diện tích của Kiribati là: 0,810 km2. Dân số của Kiribati là: 117,606 (số liệu năm 2019). GPD của Kiribati năm 2019 là 195 triệu đô la (USD). Nguồn dữ liệu: World Bank. Thủ đô của Kiribati là gì? Trả … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái