Map of Lai Chau city - Lai Chau

Bản đồ TP Lai Châu – Lai Châu

Thành phố Lai Châu là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị của tỉnh Lai Châu, Việt Nam, nằm ở phía đông tỉnh Lai Châu. Đây là thành phố ít dân nhất Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 10/10/2004: thành lập thị xã Lai Châu27/12/2013: thành lập thành … Đọc tiếp

Map of Tam Duong district - Lai Chau

Bản đồ huyện Tam Đường – Lai Châu

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 14/1/2002 Diện tích: 662,92 km² Dân số: 52.470 người (2019) Mật độ: 79 người/km² Dân tộc: 12 dân tộc (trên 84% là dân tộc thiểu số) Mã hành chính: 106.0 Website: tamduong.laichau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tam Đường – Lai Châu Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Muong Te district - Lai Chau

Bản đồ huyện Mường Tè – Lai Châu

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 1945 Diện tích: 2.679,34 km² Dân số: 49.070 người (2018) Mật độ: 18 người/km² Website: muongte.laichau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Mường Tè – Lai Châu Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Mường Tè – Lai Châu File ảnh bản đồ huyện … Đọc tiếp

Map of Nam Nhun district - Lai Chau

Bản đồ huyện Nậm Nhùn – Lai Châu

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 2012 Diện tích: 1.390,42 km² Dân số: 24.165 người (2012) Mật độ: 17 người/km² Mã hành chính: 112.0 Website: namnhun.laichau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nậm Nhùn – Lai Châu Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Nậm Nhùn – Lai Châu File … Đọc tiếp

Map of Sin Ho district - Lai Chau

Bản đồ huyện Sìn Hồ – Lai Châu

Bản đồ hành chính huyện Sìn Hồ – Lai Châu Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Sìn Hồ – Lai Châu File ảnh bản đồ huyện Sìn Hồ – Lai Châu. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Sìn Hồ trên bản đồ Lai Châu Vị trí địa lý huyện … Đọc tiếp

Map of Phong Tho district - Lai Chau

Bản đồ huyện Phong Thổ – Lai Châu

Bản đồ hành chính huyện Phong Thổ – Lai Châu Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Phong Thổ – Lai Châu File ảnh bản đồ huyện Phong Thổ – Lai Châu. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Phong Thổ trên bản đồ Lai Châu Huyện Phong Thổ nằm ở … Đọc tiếp

Map of Than Uyen district - Lai Chau

Bản đồ huyện Than Uyên – Lai Châu

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Diện tích: 792,53km² Dân số: 70.600 người (2018) Mật độ: 84 người/km² Dân tộc: Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú, Dao Website: thanuyen.laichau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Than Uyên – Lai Châu Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Than Uyên – Lai Châu File … Đọc tiếp

Map of Tan Uyen district - Lai Chau

Bản đồ huyện Tân Uyên – Lai Châu

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Diện tích: 903,27 km² Dân số: 52.340 người (2018) Mật độ: 47 người/km² Dân tộc: Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú, Dao, Lào, Giáy, Tày Website: tanuyen.laichau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Uyên – Lai Châu Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Tân Uyên … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái