Map of Lam Ha district - Lam Dong

Bản đồ huyện Lâm Hà – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 28/10/1987 Diện tích: 979,52 km² Dân số: 143.394 người (2018) Mật độ: 146 người/km² Mã hành chính: 676.0 Biển số: 49-D1 xxx.xx Website: lamha.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lâm Hà – Lâm Đồng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Don Duong district - Lam Dong

Bản đồ huyện Đơn Dương – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 611,56 km² Dân số: 93.700 người (2009) Mật độ: 153 người/km² Biển số: 49-F1 xxx.xx Website: donduong.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đơn Dương – Lâm Đồng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Duc Trong district - Lam Dong

Bản đồ huyện Đức Trọng – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 901,8 km² Dân số: 178.100 người (2017) Mật độ: 197 người/km² Mã hành chính: 678.0 Biển số: 49-E1 xxx.xx Website: ductrong.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đức Trọng – Lâm Đồng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Di Linh district - Lam Dong

Bản đồ huyện Di Linh – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 1.614,64 km² Dân số: 166.350 người (2017) Mật độ: 100 người/km² Mã hành chính: 679.0 Biển số: 49-G1 xxx.xx Website: dilinh.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Di Linh – Lâm Đồng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Bao Lam district - Lam Dong

Bản đồ huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1994 Diện tích: 1.465 km² Dân số: 118.420 người (2018) Mật độ: 60 người/km² Dân tộc: Kinh, K’ho, Tày, Nùng… Mã hành chính: 680.0 Biển số: 49-H1 xxx.xx Website: baolam.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng Bạn có thể nhấn vào để … Đọc tiếp

Map of Da Huoai district - Lam Dong

Bản đồ huyện Đạ Huoai – Lâm Đồng

Đạ Huoai là một huyện của tỉnh Lâm Đồng. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 14/3/1979 Diện tích: 494,4 km² Dân số: 33.998 người (2019) Mật độ: 69 người/km² Dân tộc: Kinh, K’Ho, Tày Mã hành chính: 681.0 Biển số: 49-L1 xxx.xx Website: dahuoai.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đạ Huoai – … Đọc tiếp

Map of Da Teh district - Lam Dong

Bản đồ huyện Đạ Tẻh – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 527,9 km² Dân số: 43.422 người (2009) Mật độ: 82 người/km² Dân tộc: Mạ, Kinh, Tày, Nùng Mã hành chính: 682.0 Biển số: 49-M1 xxx.xx Website: dateh.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đạ Tẻh – Lâm Đồng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Cat Tien district - Lam Dong

Bản đồ huyện Cát Tiên – Lâm Đồng

Cát Tiên là một huyện của Lâm Đồng. Huyện lỵ là thị trấn Cát Tiên. Địa bàn huyện này thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1987 Diện tích: 427,20 km² Dân số: 44.000 … Đọc tiếp

Map of Dam Rong district - Lam Dong

Bản đồ huyện Đam Rông – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 17/11/2004 Diện tích: 873,7 km² Dân số: 45.300 người (2018) Mật độ: 52 người/km² Mã hành chính: 674.0 Biển số: 49-C1 xxx.xx Website: damrong.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đam Rông – Lâm Đồng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Da Lat city - Lam Dong

Bản đồ TP Đà Lạt – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1916: Triều đình Huế thông báo Dụ thành lập thị tứ Đà Lạt Diện tích: 394,6 km² Dân số: 226.578 người (2020) Mật độ: 610 người/km² Mã hành chính: 672.0 Biển số: 49-B1-B2 Website: dalat.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính TP Đà Lạt – Lâm Đồng Bạn … Đọc tiếp

Map of Bao Loc city - Lam Dong

Bản đồ TP Bảo Lộc – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 11/7/1994: thành lập thị xã Bảo Lộc8/4/2010: thành lập thành phố Bảo Lộc Diện tích: 232,56 km² Dân số: 158.981 người (2019) Mật độ: 684 người/km² Dân tộc: Mạ, Kinh, Hoa, K’ho, Xtiêng, Nùng, Tày, Mnông,… Mã hành chính: 673.0 Biển số: 49–K1 xxx.xx49–S1 xxx.xx Website: … Đọc tiếp

Map of Lac Duong district - Lam Dong

Bản đồ huyện Lạc Dương – Lâm Đồng

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Diện tích: 1.316,3 km² Dân số: 25.050 người (2018) Mật độ: 16 người/km² Dân tộc: Kinh, K’Ho, Chu Ru, Ê Đê, Nùng, Tày, Hoa, Chàm Mã hành chính: 675.0 Biển số: 49-P1 xxx.xx Website: lacduong.lamdong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lạc Dương – Lâm Đồng Bạn có thể … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái