Map of Muong Khuong district - Lao Cai

Bản đồ huyện Mường Khương – Lào Cai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 11/1946 Diện tích: 554 km² Dân số: 63.682 người (2019) Mật độ: 115 người/km² Dân tộc: 14 dân tộc Website: muongkhuong.laocai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Mường Khương – Lào Cai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Mường Khương – Lào Cai … Đọc tiếp

Map of Bac Ha district - Lao Cai

Bản đồ huyện Bắc Hà – Lào Cai

Bản đồ hành chính huyện Bắc Hà – Lào Cai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bắc Hà – Lào Cai File ảnh bản đồ huyện Bắc Hà – Lào Cai. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Bắc Hà trên bản đồ Lào Cai Huyện Bắc Hà nằm ở … Đọc tiếp

Map of Bao Thang district - Lao Cai

Bản đồ huyện Bảo Thắng – Lào Cai

Bản đồ hành chính huyện Bảo Thắng – Lào Cai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bảo Thắng – Lào Cai File ảnh bản đồ huyện Bảo Thắng – Lào Cai. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Bảo Thắng trên bản đồ Lào Cai Huyện Bảo Thắng nằm ở … Đọc tiếp

Map of Bao Yen district - Lao Cai

Bản đồ huyện Bảo Yên – Lào Cai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 1964 Diện tích: 818 km² Dân số: 85.564 người (2019) Mật độ: 105 người/km² Dân tộc: 15 dân tộc Website: baoyen.laocai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bảo Yên – Lào Cai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bảo Yên – Lào Cai … Đọc tiếp

Map of Sa Pa district - Lao Cai

Bản đồ huyện Sa Pa – Lào Cai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 1/1/2020 Diện tích: 681,37 km² Dân số: 81.857 người (2019) Mật độ: 120 người/km² Dân tộc: H’Mông, Dao Đỏ, Kinh, Tày, Giáy, Phù Lá, Hoa, Xá Phó,… Mã hành chính: 88.0 Website: sapa.laocai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Sa Pa – Lào Cai Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Van Ban district - Lao Cai

Bản đồ huyện Văn Bàn – Lào Cai

Bản đồ hành chính huyện Văn Bàn – Lào Cai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Văn Bàn – Lào Cai File ảnh bản đồ huyện Văn Bàn – Lào Cai. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Văn Bàn trên bản đồ Lào Cai Huyện Văn Bàn trải dài … Đọc tiếp

Map of Si Ma Cai district - Lao Cai

Bản đồ huyện Si Ma Cai – Lào Cai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 19662000: tái lập từ huyện Bắc Hà Diện tích: 234,94 km² Dân số: 37.490 người (2019) Mật độ: 160 người/km² Dân tộc: 11 dân tộcH’Mông: 82,52%, Nùng: 12,25%. Website: simacai.laocai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Si Ma Cai – Lào Cai Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Lao Cai city - Lao Cai

Bản đồ TP Lào Cai – Lào Cai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 30/11/2004 Diện tích: 282,13 km² Dân số: 130.671 người (2019) Mật độ: 463 người/km² Biển số: 24-B1-B2 Website: tplaocai.laocai.gov.vn Bản đồ hành chính TP Lào Cai – Lào Cai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP Lào Cai – Lào Cai File ảnh … Đọc tiếp

Map of Bat Xat district - Lao Cai

Bản đồ huyện Bát Xát – Lào Cai

Bản đồ hành chính huyện Bát Xát – Lào Cai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bát Xát – Lào Cai File ảnh bản đồ huyện Bát Xát – Lào Cai. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Bát Xát trên bản đồ Lào Cai Huyện Bát Xát nằm ở … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái