Bản đồ Liberia

Cộng hòa Liberia (tiếng Việt: Li-bê-ri-a) là một quốc gia nằm ở Tây Phi, giáp giới với các nước Sierra Leone, Guinée, và Côte d’Ivoire. Sơ lược về Liberia: Quốc kỳ: Châu lục: Châu Phi Khu vực: Tây Phi Mã vùng: 231 Thủ đô: Monrovia Quốc khánh: 26 tháng 7 Diện tích: 111,369 km² (Nguồn: … Đọc tiếp