Bản đồ New Zealand

Bản đồ New Zealand

Sơ lược về New Zealand: Châu lục: Châu Đại Dương Mã vùng: 64 Diện tích: 263.310 km² Dân số: 4.783.063 người (2019) GDP: 206,93 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của New Zealand Vị trí của New Zealand Bản đồ hành chính New Zealand khổ lớn … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái