Bản đồ New Zealand

Bản đồ New Zealand

Bản đồ hành chính của New Zealand Bản đồ địa lý tự nhiên của New Zealand Bản đồ giao thông của New Zealand Fun Facts và câu hỏi thường gặp về New Zealand Diện tích của New Zealand là: 263,310 km2. Dân số của New Zealand là: 4,783,063 (số liệu năm 2019). GPD của New … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái