Map of Con Cuong district - Nghe An

Bản đồ huyện Con Cuông – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 1.680,2 km² Dân số: 77.830 người (2019) Mật độ: 46 người/km² Dân tộc: Kinh, Đan Lai, Tày, Thái Biển số: 37-C1 Website: concuong.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Con Cuông – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Tan Ky district - Nghe An

Bản đồ huyện Tân Kỳ – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 728,9 km² Dân số: 142.030 người Dân tộc: Kinh, Thổ, Thái… Biển số: 37-N1 Website: tanky.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Kỳ – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Anh Son district - Nghe An

Bản đồ huyện Anh Sơn – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 4/1963 Diện tích: 592,5 km² Dân số: 116.922 người (2019) Mật độ: 197 người/km² Dân tộc: Kinh, Mường, Thái Mã hành chính: 17338.0 Biển số: 37-M1 Website: anhson.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Anh Sơn – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Dien Chau district - Nghe An

Bản đồ huyện Diễn Châu – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 331,62 km² Dân số: 284.300 người (2018) Mật độ: 857 người/km² Biển số: 37-B1-B2-F1-F2 Website: dienchau.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Diễn Châu – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Yen Thanh district - Nghe An

Bản đồ huyện Yên Thành – Nghệ An

Yên Thành là một huyện trung du thuộc tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Yên Thành là một trong những huyện đông dân nhất Nghệ An. Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 551,92 km² Dân số: 302.500 người Mật độ: 548 người/km² Dân tộc: Kinh… Biển số: 37-P1 Website: yenthanh.nghean.gov.vn Bản đồ … Đọc tiếp

Map of Vinh city - Nghe An

Bản đồ TP Vinh – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1927 Diện tích: 105 km² Dân số: 339.114 người (2019) Mật độ: 3.230 người/km² Biển số: 37-B1-B2-B3 Website: vinhcity.gov.vn Bản đồ hành chính TP Vinh – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Do Luong district - Nghe An

Bản đồ huyện Đô Lương – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1963 Diện tích: 350,433 km² Dân số: 213.543 người (2019) Mật độ: 609 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 37-B1-D1- 5xxxx-9xxxx Website: doluong.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đô Lương – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Cua Lo town - Nghe An

Bản đồ Thị xã Cửa Lò – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1994 Diện tích: 27,81 km² Dân số: 55.668 người (2019) Mật độ: 2.002 người/km² Biển số: 37-B1-S1 Website: cualo.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Cửa Lò – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Thanh Chuong district - Nghe An

Bản đồ huyện Thanh Chương – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 1.228,3 km² Dân số: 240.808 người (2019) Mật độ: 221 người/km² Dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Đan Lai… Biển số: 37-E1 Website: thanhchuong.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thanh Chương – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Thai Hoa town - Nghe An

Bản đồ Thị xã Thái Hoà – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 2007 Diện tích: 135,14 km² Dân số: 66.127 người (2019) Mật độ: 489 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Biển số: 37-B1-B2-H1-5xxxx-9xxxx Website: thaihoa.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Thái Hoà – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Nghi Loc district - Nghe An

Bản đồ huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1469: Dương Thành1894: Nghi Lộc Diện tích: 347,70 km² Dân số: 218.005 người (2019) Mật độ: 627 người/km² Dân tộc: Kinh… Biển số: 37-K1-5xxxx-9xxxx;37-K2 Website: nghiloc.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nghi Lộc – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Hoang Mai town - Nghe An

Bản đồ Thị xã Hoàng Mai – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 3/4/2013 Diện tích: 169,75 km² Dân số: 113.360 người (2019) Mật độ: 668 người/km² Mã hành chính: 432.0 Biển số: 37-L1- 5xxxx-9xxxxx Website: hoangmai.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Hoàng Mai – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái