Map of Thai Hoa town - Nghe An

Bản đồ Thị xã Thái Hoà – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 2007 Diện tích: 135,14 km² Dân số: 66.127 người (2019) Mật độ: 489 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Biển số: 37-B1-B2-H1-5xxxx-9xxxx Website: thaihoa.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Thái Hoà – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Nghi Loc district - Nghe An

Bản đồ huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1469: Dương Thành1894: Nghi Lộc Diện tích: 347,70 km² Dân số: 218.005 người (2019) Mật độ: 627 người/km² Dân tộc: Kinh… Biển số: 37-K1-5xxxx-9xxxx;37-K2 Website: nghiloc.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nghi Lộc – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Hoang Mai town - Nghe An

Bản đồ Thị xã Hoàng Mai – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 3/4/2013 Diện tích: 169,75 km² Dân số: 113.360 người (2019) Mật độ: 668 người/km² Mã hành chính: 432.0 Biển số: 37-L1- 5xxxx-9xxxxx Website: hoangmai.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Hoàng Mai – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Nam Dan district - Nghe An

Bản đồ huyện Nam Đàn – Nghệ An

Nam Đàn là một trong 17 huyện, nằm về phía nam đông nam của tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 19/5/1875 Diện tích: 293,9 km² Dân số: 164.634 người (2019) Mật độ: 560 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 37-Bx-M1-5xxxx-9xxxx Website: namdan.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính … Đọc tiếp

Map of Que Phong district - Nghe An

Bản đồ huyện Quế Phong – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 1.890,32km² Dân số: 75.280 người Mật độ: 40 người/km² Dân tộc: Thái, Kinh, Khơ Mú, H’Mông, Thổ … Biển số: 37-F1 Website: quephong.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Quế Phong – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Hung Nguyen district - Nghe An

Bản đồ huyện Hưng Nguyên – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1469 Diện tích: 159,20 km² Dân số: 124.245 người (2019) Mật độ: 780 người/km² Biển số: 37-B1-N1-5xxxx-9xxxx Website: hungnguyen.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hưng Nguyên – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Quy Chau district - Nghe An

Bản đồ huyện Quỳ Châu – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 1058,04 km² Dân số: 60.400 người Mật độ: 55 người/km² Dân tộc: Thái (80%), Kinh Mã hành chính: 416.0 Biển số: 37-G1 Website: quychau.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Quỳ Châu – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Ky Son district - Nghe An

Bản đồ huyện Kỳ Sơn – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 2.095 km² Dân số: 70.420 người Mật độ: 34 người/km² Dân tộc: Thái, Khơ Mú, H’Mông, Hoa, Kinh… Biển số: 37-K1 Website: kyson.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Kỳ Sơn – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Tuong Duong district - Nghe An

Bản đồ huyện Tương Dương – Nghệ An

Tương Dương là một huyện miền núi Tây Nghệ An. Đây là huyện được UNESCO đưa vào danh sách các địa danh thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An. Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 2.812,07 km² Dân số: 83.640 người (2018) Mật độ: 30 người/km² Dân tộc: … Đọc tiếp

Map of Nghia Dan district - Nghe An

Bản đồ huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Nghĩa Đàn là một huyện nằm ở phía đông bắc của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh chừng 95 km. Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 617,55 km² Dân số: 140.820 người (2018) Dân tộc: Kinh, Thái, Thổ… Biển số: 37-B1-G1-5xxxx-9xxxx Website: nghiadan.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nghĩa Đàn … Đọc tiếp

Map of Quy Hop district - Nghe An

Bản đồ huyện Quỳ Hợp – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 19/4/1963 Diện tích: 941,28 km² Dân số: 134.154 người (2019) Mật độ: 143 người/km² Dân tộc: Thái, Thổ, Kinh Biển số: 37-H1 Website: quyhop.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Quỳ Hợp – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Quynh Luu district - Nghe An

Bản đồ huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 445,1 km² Dân số: 276.259 người (2019) Mật độ: 621 người/km² Biển số: 37-L1-L2 Website: quynhluu.nghean.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái