Kế hoạch di dời nhà ven kênh của TPHCM có về đích đúng hẹn?

Tiến độ di dời nhà trên và ven kênh rach, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xuống cấp tại TPHCM diễn ra hết sức chậm chạp, đứng trước nguy cơ vỡ kế hoạch đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã đề ra 7 chương … Đọc tiếp