Map of Ninh Binh city - Ninh Binh

Bản đồ TP Ninh Bình – Ninh Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 2007 Diện tích: 48,36 km² Dân số: 128.480 người (2019) Mật độ: 2.657 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 35-B1-B2 Website: tpninhbinh.ninhbinh.gov.vn Bản đồ hành chính TP Ninh Bình – Ninh Bình Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP Ninh Bình – … Đọc tiếp

Map of Tam Diep city - Ninh Binh

Bản đồ TP Tam Điệp – Ninh Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 17/12/1982: thành lập thị xã Tam Điệp10/4/2015: thành lập thành phố Tam Điệp Diện tích: 104,98 km² Dân số: 62.866 người (2019) Mật độ: 604 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Mã hành chính: 370.0 Biển số: 35-B1-B2 Website: tamdiep.ninhbinh.gov.vn Bản đồ … Đọc tiếp

Map of Nho Quan district - Ninh Binh

Bản đồ huyện Nho Quan – Ninh Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1862 Diện tích: 460 km² Dân số: 149.830 người (2019) Mật độ: 326 người/km² Dân tộc: Kinh, Mường Biển số: 35-N1 Website: nhoquan.ninhbinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nho Quan – Ninh Bình Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Nho Quan … Đọc tiếp

Map of Gia Vien district - Ninh Binh

Bản đồ huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Bắc Bộ Thành lập: 869 Diện tích: 175,5 km² Dân số: 120.992 người (2019) Mật độ: 689 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 35-B1-B2 Website: giavien.ninhbinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Gia Viễn – Ninh Bình Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Gia Viễn – … Đọc tiếp

Map of Hoa Lu district - Ninh Binh

Bản đồ huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1906: huyện Gia Khánh1977: huyện Hoa Lư Diện tích: 139,77 km² Dân số: 71.839 người (2019) Mật độ: 514 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 374.0 Biển số: 35-B1-B2 Website: hoalu.ninhbinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hoa Lư – Ninh Bình Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Yen Khanh district - Ninh Binh

Bản đồ huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1803 Diện tích: 142,60 km² Dân số: 147.069 người (2019) Mật độ: 1.031 người/km² Dân tộc: Kinh, Mường Mã hành chính: 375.0 Biển số: 35-B1-B2 Website: yenkhanh.ninhbinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Yên Khánh – Ninh Bình Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Kim Son district - Ninh Binh

Bản đồ huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Hoạt động tắm biển ở cồn Nổi, Kim Sơn. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Diện tích: 207 km² Dân số: 172.399 người Mật độ: 832 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 35-K1 Website: kimson.ninhbinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Kim Sơn – Ninh Bình Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Yen Mo district - Ninh Binh

Bản đồ huyện Yên Mô – Ninh Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1/9/1994: tái lập Diện tích: 144,74 km² Dân số: 118.469 người (2019) Mật độ: 819 người/km² Biển số: 35-B1-B2 Website: yenmo.ninhbinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Yên Mô – Ninh Bình Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Yên Mô – Ninh … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái