Bản đồ Quần đảo Solomon

Bản đồ Quần đảo Solomon

Sơ lược về Quần đảo Solomon: Châu lục: Châu Đại Dương Mã vùng: 677 Diện tích: 27.990 km² Dân số: 669.823 người (2019) GDP: 1,43 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 7 tháng 7 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Quần đảo Solomon Vị trí của Quần đảo Solomon … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái