Map of Tam Ky city - Quang Nam

Bản đồ TP Tam Kỳ – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 3/12/1983: thành lập thị xã Tam Kỳ29/9/2006: thành lập thành phố Tam Kỳ Diện tích: 100,26 km² Dân số: 122.374 người (2019) Mật độ: 1.221 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Mã hành chính: 502.0 Biển số: 92-B1 Website: tamky.quangnam.gov.vn Bản … Đọc tiếp

Map of Nong Son district - Quang Nam

Bản đồ huyện Nông Sơn – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 8/4/2008 Diện tích: 455,92 km² Dân số: 26.678 người (2019) Mật độ: 59 người/km² Mã hành chính: 519.0 Biển số: 92-Y1 Website: nongson.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nông Sơn – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Hoi An city - Quang Nam

Bản đồ TP Hội An – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 29/1/2008 Diện tích: 61,48 km² Dân số: 98.599 người (2019) Mật độ: 1.604 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa Biển số: 92-C1 Website: hoian.gov.vn Bản đồ hành chính TP Hội An – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Nam Tra My district - Quang Nam

Bản đồ huyện Nam Trà My – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 20/6/2003 Diện tích: 825,46 km² Dân số: 27.297 người Biển số: 92-X1 Website: namtramy.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nam Trà My – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Dien Ban town - Quang Nam

Bản đồ Thị xã Điện Bàn – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 11/3/2015 Diện tích: 214,28 km² Dân số: 226.564 người (2019) Mật độ: 1.057 người/km² Dân tộc: Kinh Biển số: 92-D1 Website: dienban.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Điện Bàn – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Phu Ninh district - Quang Nam

Bản đồ huyện Phú Ninh – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 5/1/2005 Diện tích: 251,47 km² Dân số: 95.920 người Biển số: 92-L1 Website: phuninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phú Ninh – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Dong Giang district - Quang Nam

Bản đồ huyện Đông Giang – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 20/6/2003 Diện tích: 811,2 km² Dân số: 25.116 người (2019) Mật độ: 31 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Cơ Tu Mã hành chính: 505.0 Biển số: 92-T1 Website: donggiang.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đông Giang – Quảng Nam Bạn có … Đọc tiếp

Map of Dai Loc district - Quang Nam

Bản đồ huyện Đại Lộc – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 585,6 km² Dân số: 164.931 người (2018) Mật độ: 280,96 người/km² Dân tộc: Kinh, Cơ-tu,… Biển số: 92-E1 Website: dailoc.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đại Lộc – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng … Đọc tiếp

Map of Duy Xuyen district - Quang Nam

Bản đồ huyện Duy Xuyên – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 298 km² Dân số: 142.430 người (2018) Mật độ: 413 người/km² Biển số: 92-F1 Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Duy Xuyên – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Que Son district - Quang Nam

Bản đồ huyện Quế Sơn – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 257,46 km² Dân số: 80.821 người (2019) Mật độ: 330 người/km² Biển số: 92-G1 Website: queson.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Quế Sơn – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Nam Giang district - Quang Nam

Bản đồ huyện Nam Giang – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 16/8/1999: đổi tên từ huyện Giằng Diện tích: 1.836 km² Dân số: 26.123 người (2019) Mật độ: 14 người/km² Dân tộc: Cơ-tu, Giẻ Triêng, Kinh… Biển số: 92-S1 Website: namgiang.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nam Giang – Quảng Nam Bạn có thể … Đọc tiếp

Map of Phuoc Son district - Quang Nam

Bản đồ huyện Phước Sơn – Quảng Nam

Bản đồ hành chính huyện Phước Sơn – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Phước Sơn – Quảng Nam Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái