Map of Duy Xuyen district - Quang Nam

Bản đồ huyện Duy Xuyên – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 298 km² Dân số: 142.430 người (2018) Mật độ: 413 người/km² Biển số: 92-F1 Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Duy Xuyên – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Que Son district - Quang Nam

Bản đồ huyện Quế Sơn – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 257,46 km² Dân số: 80.821 người (2019) Mật độ: 330 người/km² Biển số: 92-G1 Website: queson.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Quế Sơn – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Nam Giang district - Quang Nam

Bản đồ huyện Nam Giang – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 16/8/1999: đổi tên từ huyện Giằng Diện tích: 1.836 km² Dân số: 26.123 người (2019) Mật độ: 14 người/km² Dân tộc: Cơ-tu, Giẻ Triêng, Kinh… Biển số: 92-S1 Website: namgiang.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nam Giang – Quảng Nam Bạn có thể … Đọc tiếp

Map of Phuoc Son district - Quang Nam

Bản đồ huyện Phước Sơn – Quảng Nam

Bản đồ hành chính huyện Phước Sơn – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Phước Sơn – Quảng Nam Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Hiep Duc district - Quang Nam

Bản đồ huyện Hiệp Đức – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 31/12/1985 Diện tích: 492 km² Dân số: 45.100 người (2018) Biển số: 92-K1 Website: hiepduc.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hiệp Đức – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Thang Binh district - Quang Nam

Bản đồ huyện Thăng Bình – Quảng Nam

Bản đồ hành chính huyện Thăng Bình – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Thăng Bình – Quảng Nam Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Tien Phuoc district - Quang Nam

Bản đồ huyện Tiên Phước – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 453,22 km² Dân số: 89.900 người (2019) Mật độ: 198 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Biển số: 92-M1 Website: tienphuoc.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tiên Phước – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Bac Tra My district - Quang Nam

Bản đồ huyện Bắc Trà My – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Nam Trung Bộ Thành lập: 20/6/2003 Diện tích: 823,05 km² Dân số: 42.170 người (2018) Dân tộc: Kinh, Kadong, Co… Biển số: 92-V1 Website: bactramy.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bắc Trà My – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Nui Thanh district - Quang Nam

Bản đồ huyện Núi Thành – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1983 Diện tích: 533,02 km² Dân số: 162.050 người Mật độ: 266 người/km² Dân tộc: Kinh, Cor…. Biển số: 92-N1 Website: nuithanh.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Núi Thành – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Tay Giang district - Quang Nam

Bản đồ huyện Tây Giang – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 20/6/2003 Diện tích: 904,70 km² Dân số: 20.005 người (2019) Mật độ: 22 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Cơ Tu Biển số: 92-U1 Website: taygiang.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tây Giang – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Tam Ky city - Quang Nam

Bản đồ TP Tam Kỳ – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 3/12/1983: thành lập thị xã Tam Kỳ29/9/2006: thành lập thành phố Tam Kỳ Diện tích: 100,26 km² Dân số: 122.374 người (2019) Mật độ: 1.221 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Mã hành chính: 502.0 Biển số: 92-B1 Website: tamky.quangnam.gov.vn Bản … Đọc tiếp

Map of Nong Son district - Quang Nam

Bản đồ huyện Nông Sơn – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 8/4/2008 Diện tích: 455,92 km² Dân số: 26.678 người (2019) Mật độ: 59 người/km² Mã hành chính: 519.0 Biển số: 92-Y1 Website: nongson.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nông Sơn – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái