Map of Son Ha district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Sơn Hà – Quảng Ngãi

Sơn Hà là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Huyện chia làm 13 xã: Sơn Ba, Sơn Bao, Sơn Cao, Sơn Giang, Sơn Hạ, Sơn Hải, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Nham, Sơn Thành, Sơn Thượng, Sơn Thủy, Sơn Trung và 1 thị trấn: Di Lăng. Bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Map of Nghia Hanh district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi

Bản đồ hành chính huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Mo Duc district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1841 Diện tích: 212,23 km² Dân số: 144.230 người (2019) Mật độ: 665,5 người/km² Dân tộc: Kinh, Hrê… Biển số: 76-G1 Website: http://moduc.quangngai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Duc Pho district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1/2/2020 Diện tích: 372,76 km² Dân số: 150.927 người (2019) Mật độ: 405 người/km² Dân tộc: Kinh, Ca Dong Biển số: 76-H1 Website: ducpho.quangngai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Ba To district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 1.136,7 km² Dân số: 60.280 người Mật độ: 44 người/km² Dân tộc: Kinh, H’re… Biển số: 76-K1 Website: bato.quangngai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Tay Tra district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Tây Trà – Quảng Ngãi

Bản đồ hành chính huyện Tây Trà – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Danh sách xã của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi: xã Trà Thanh, xã Trà Khê, xã Trà Quân, xã Trà Phong, xã Trà Lãnh, xã Trà Nham, xã Trà Xinh, xã Trà … Đọc tiếp

Map of Son Tinh district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

Huyện Sơn Tịnh là một huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Bản đồ hành chính huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi Nhằm cung cấp file bản … Đọc tiếp

Map of Son Tay district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Sơn Tây – Quảng Ngãi

Bản đồ hành chính huyện Sơn Tây – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Sơn Tây – Quảng Ngãi Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Minh Long district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Minh Long – Quảng Ngãi

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Diện tích: 216.4 km² Dân số: 19.780 người (2018) Mật độ: 67 người/km² Dân tộc: Kinh Website: http://www.quangngai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Minh Long – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Ly Son district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ (Biển Đông) Thành lập: 1993 Diện tích: 10,39 km² Dân số: 22.174 người (2019) Mật độ: 2.134 người/km² Mã hành chính: 536.0 Bản đồ hành chính huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng … Đọc tiếp

Map of Quang Ngai city - Quang Ngai

Bản đồ TP Quảng Ngãi – Quảng Ngãi

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 26/8/2005 Diện tích: 160,15 km² Dân số: 261.417 người (2019) Mật độ: 1.634 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Biển số: 76-U1-B1 Bản đồ hành chính TP Quảng Ngãi – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Binh Son district - Quang Ngai

Bản đồ huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi

Bản đồ hành chính huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái