Map of Uong Bi city - Quang Ninh

Bản đồ TP Uông Bí – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 25/2/2011 Diện tích: 256,3 km² Dân số: 120.982 người (2019) Mật độ: 472 người/km² Dân tộc: Kinh, Dao, Tày, Sán Dìu, Hoa Mã hành chính: 196.0 Biển số: 14-Y1 Website: uongbi.gov.vn Bản đồ hành chính TP Uông Bí – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn … Đọc tiếp

Map of Dong Trieu town - Quang Ninh

Bản đồ Thị xã Đông Triều – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2015 Diện tích: 397,21 km² Dân số: 169.300 người (2017) Mật độ: 426 người/km² Biển số: 14 Website: dongtrieu.quangninh.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Đông Triều – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Quang Yen town - Quang Ninh

Bản đồ Thị xã Quảng Yên – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2011 Diện tích: 333,70 km² Dân số: 180.028 người (2019) Mật độ: 539 người/km² Mã hành chính: 206.0 Website: www.quangninh.gov.vn/donvi/TXQuangYen/Trang/Default.aspx Bản đồ hành chính thị xã Quảng Yên – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Binh Lieu district - Quang Ninh

Bản đồ huyện Bình Liêu – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 470,2 km² Dân số: 33.000 người (2020) Mật độ: 86 người/km² Dân tộc: Tày, Dao, Sán Chỉ, Kinh, Hoa… Website: binhlieu.quangninh.gov.vn/Trang/Default.aspx Bản đồ hành chính huyện Bình Liêu – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Tien Yen district - Quang Ninh

Bản đồ huyện Tiên Yên – Quảng Ninh

Bản đồ hành chính huyện Tiên Yên – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Tiên Yên – Quảng Ninh Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Dam Ha district - Quang Ninh

Bản đồ huyện Đầm Hà – Quảng Ninh

Bản đồ hành chính huyện Đầm Hà – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Đầm Hà – Quảng Ninh Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Hai Ha district - Quang Ninh

Bản đồ huyện Hải Hà – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2001 Diện tích: 495,5 km² Dân số: 62.240 người (2019) Mật độ: 126 người/km² Dân tộc: Kinh, Dao, Tày, Sán Dìu, Nùng Bản đồ hành chính huyện Hải Hà – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng … Đọc tiếp

Map of Ba Che district - Quang Ninh

Bản đồ huyện Ba Chẽ – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 606,5 km² Dân số: 27.430 người (2019) Mật độ: 45 người/km² Dân tộc: Dao: 41%, Kinh: 21%, Tày: 16%, Sán Chỉ: 14%. Website: www.quangninh.gov.vn/donvi/huyenbache Bản đồ hành chính huyện Ba Chẽ – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Van Don district - Quang Ninh

Bản đồ huyện Vân Đồn – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ (Vịnh Bắc Bộ) Thành lập: 23/3/1994 Diện tích: 551,3 km² Dân số: 52.940 người (2018) Mật độ: 73 người/km² Mã hành chính: 203.0 Website: quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/huyenvandon/Trang/default.aspx Bản đồ hành chính huyện Vân Đồn – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Hoanh Bo district - Quang Ninh

Bản đồ huyện Hoành Bồ – Quảng Ninh

Bản đồ hành chính huyện Hoành Bồ – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Danh sách thị trấn, xã của huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh: thị trấn Trới, xã Kỳ Thượng, xã Đồng Sơn, xã Tân Dân, xã Đồng Lâm, xã Hòa Bình, xã Vũ Oai, … Đọc tiếp

Map of Co To district - Quang Ninh

Bản đồ huyện Cô Tô – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ (Vịnh Bắc Bộ) Diện tích: 47,3 km² Dân số: 5.840 người (2018) Mật độ: 110 người/km² Mã hành chính: 207.0 Website: www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/HuyenCoTo/Trang/default.aspx%20website Bản đồ hành chính huyện Cô Tô – Quảng Ninh Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Ha Long city - Quang Ninh

Bản đồ TP Hạ Long – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1993 Diện tích: 1.119,12 km² Dân số: 322.710 người (2019) Mật độ: 288 người/km² Dân tộc: Kinh, Sán Dìu, Hoa, Tày, Nùng, Hán, Dao, Thổ, Mường, Vân Kiều, Cao Lan… Mã hành chính: 193.0 Biển số: 14-B1-B4 Website: halongcity.gov.vn Bản đồ hành chính TP Hạ … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái