Map of Con Co Island - Quang Tri

Bản đồ Đảo Cồn Cỏ – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ (Biển Đông) Thành lập: 2004 Diện tích: 2,3km² Dân số: 500 người (2020) Mật độ: 182 người/km² Dân tộc: Kinh,… Mã hành chính: 471.0 Biển số: 74-P1 Website: conco.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính Đảo Cồn Cỏ – Quảng Trị Cồn Cỏ là một hòn đảo thuộc vùng … Đọc tiếp

Map of Dong Ha city - Quang Tri

Bản đồ TP Đông Hà – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 11/8/2009 Diện tích: 73,06 km² Dân số: 95.658 người (2019) Mật độ: 1.308 người/km² Dân tộc: Kinh Website: dongha.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính TP Đông Hà – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Quang Tri town - Quang Tri

Bản đồ Thị xã Quảng Trị – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1989 Diện tích: 74 km² Dân số: 23.356 người (2019) Mật độ: 315 người/km² Biển số: 74-E1 Website: thixaquangtri.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Quảng Trị – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Vinh Linh district - Quang Tri

Bản đồ huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1990 Diện tích: 620km² Dân số: 87.451 người (2019) Mật độ: 141 người/km² Dân tộc: Kinh, Bru – Vân Kiều,… Biển số: 74-L1 Website: vinhlinh.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Huong Hoa district - Quang Tri

Bản đồ huyện Hướng Hóa – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 1.151 km² Dân số: 90.918 người (2019) Mật độ: 79 người/km² Dân tộc: Kinh, Vân Kiều, Pa Cô (Tà Ôi)… Biển số: 74-H1 Website: huonghoa.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hướng Hóa – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Gio Linh district - Quang Tri

Bản đồ huyện Gio Linh – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1990 Diện tích: 473 km² Dân số: 75.276 người (2019) Mật độ: 159 người/km² Biển số: 74-C1 Website: giolinh.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Gio Linh – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Da Krong district - Quang Tri

Bản đồ huyện Đa Krông – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 17/12/1996 Diện tích: 1.233,32 km² Dân số: 43.208 người (2019) Mật độ: 35 người/km² Dân tộc: Kinh, Pa Cô, Vân Kiều… Biển số: 74-K1 Website: dakrong.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đa Krông – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Cam Lo district - Quang Tri

Bản đồ huyện Cam Lộ – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 346,9 km² Dân số: 47.777 người (2019) Mật độ: 138 người/km² Dân tộc: Kinh, Bru – Vân Kiều Biển số: 74-G1 Website: camlo.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cam Lộ – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Trieu Phong district - Quang Tri

Bản đồ huyện Triệu Phong – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1918 Diện tích: 354,92 km² Dân số: 88.852 người (2019) Mật độ: 306 người/km² Dân tộc: Kinh… Website: trieuphong.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Triệu Phong – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Hai Lang district - Quang Tri

Bản đồ huyện Hải Lăng – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1989: tái lập Diện tích: 423,68 km² Dân số: 79.533 người (2019) Mật độ: 189 người/km² Biển số: 74-F1 Website: hailang.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hải Lăng – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái