Map of Son La city - Son La

Bản đồ TP Sơn La – Sơn La

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 3/9/2008 Diện tích: 323,51 km² Dân số: 106.052 người (2019) Mật độ: 328 người/km² Biển số: 26 Website: thanhpho.sonla.gov.vn Bản đồ hành chính TP Sơn La – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP Sơn La – Sơn La File ảnh … Đọc tiếp

Map of Thuan Chau district - Son La

Bản đồ huyện Thuận Châu – Sơn La

Thuận Châu là một huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La. Phía đông giáp thành phố Sơn La và huyện Mường La; phía tây giáp tỉnh Điện Biên; phía nam giáp huyện Sông Mã và huyện Mai Sơn; phía bắc giáp huyện Quỳnh Nhai. Bản đồ hành chính huyện Thuận Châu – Sơn La Tổng … Đọc tiếp

Map of Muong La district - Son La

Bản đồ huyện Mường La – Sơn La

Mường La là một huyện ở phía Bắc của tỉnh Sơn La. Bản đồ hành chính huyện Mường La – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Mường La – Sơn La File ảnh bản đồ huyện Mường La – Sơn La. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện … Đọc tiếp

Map of Bac Yen district - Son La

Bản đồ huyện Bắc Yên – Sơn La

Bản đồ hành chính huyện Bắc Yên – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bắc Yên – Sơn La File ảnh bản đồ huyện Bắc Yên – Sơn La. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Bắc Yên trên bản đồ Sơn La Phía bắc và tây bắc … Đọc tiếp

Map of Phu Yen district - Son La

Bản đồ huyện Phù Yên – Sơn La

Bản đồ hành chính huyện Phù Yên – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Phù Yên – Sơn La File ảnh bản đồ huyện Phù Yên – Sơn La. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Phù Yên trên bản đồ Sơn La Huyện Phù Yên nằm ở … Đọc tiếp

Map of Moc Chau district - Son La

Bản đồ huyện Mộc Châu – Sơn La

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Diện tích: 1.081,66 km² Dân số: 114.460 người (2019) Mật độ: 106 người/km² Dân tộc: Thái, Kinh, Mường, Tày, Nùng… Mã hành chính: 123.0 Website: mocchau.sonla.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Mộc Châu – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Mộc Châu … Đọc tiếp

Map of Yen Chau district - Son La

Bản đồ huyện Yên Châu – Sơn La

Yên Châu là một huyện của tỉnh Sơn La. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Diện tích: 843 km² Dân số: 75.800 người (2019) Mật độ: 81,6 người/km² Dân tộc: Kinh, Thái, Xinh mun, Mông, Khơ-mú… Website: yenchau.sonla.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Yên Châu – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Mai Son district - Son La

Bản đồ huyện Mai Sơn – Sơn La

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Diện tích: 1.420 km² Dân số: 169.000 người (2019) Mật độ: 119 người/km² Dân tộc: Thái: 55,62% Kinh: 30,53% H’Mông: 7,42% Xinh Mun: 3,23% Khơ mú: 2,49% Website: maison.sonla.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Mai Sơn – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính … Đọc tiếp

Map of Song Ma district - Son La

Bản đồ huyện Sông Mã – Sơn La

Bản đồ hành chính huyện Sông Mã – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Sông Mã – Sơn La File ảnh bản đồ huyện Sông Mã – Sơn La. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Sông Mã trên bản đồ Sơn La Huyện Sông Mã nằm ở … Đọc tiếp

Map of Quynh Nhai district - Son La

Bản đồ huyện Quỳnh Nhai – Sơn La

Quỳnh Nhai là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Sơn La. Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Diện tích: 1.049,07km² Dân số: 65.155 người (2018) Mật độ: 56 người/km² Dân tộc: Dao, Thái, Kháng, La Ha, Mông, Kinh, Mường… Website: quynhnhai.sonla.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Quỳnh Nhai – Sơn La Tổng … Đọc tiếp

Map of Van Ho district - Son La

Bản đồ huyện Vân Hồ – Sơn La

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 2013 Diện tích: 979,84 km² Dân số: 60.140 người (2019) Mật độ: 57 người/km² Dân tộc: H’Mông, Thái, Kinh… Mã hành chính: 128.0 Website: vanho.sonla.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Vân Hồ – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Vân … Đọc tiếp

Map of Sop Cop district - Son La

Bản đồ huyện Sốp Cộp – Sơn La

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 2003 Diện tích: 1.467,9 km² Dân số: 45.050 người (2019) Mật độ: 31 người/km² Dân tộc: Thái, Mông, Lào, Khơ Mú, Kinh Website: sopcop.sonla.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Sốp Cộp – Sơn La Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Sốp Cộp … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái