Map of Tay Ninh city - Tay Ninh

Bản đồ TP Tây Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 2013 Diện tích: 140 km² Dân số: 132.592 người (2017) Mật độ: 947 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 703.0 Biển số: 70-B1 Website: www.thanhpho.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính TP Tây Ninh Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP Tây Ninh File … Đọc tiếp

Map of Tan Bien district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Tân Biên – Tây Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 7/2/1960 Diện tích: 861 km² Dân số: 99.115 người (2017) Mật độ: 115 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer, Thái Mã hành chính: 705.0 Biển số: 70-H1 Website: tanbien.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Biên – Tây Ninh Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Tan Chau district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Tân Châu – Tây Ninh

Tân Châu là một huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Tây Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1989 Diện tích: 1.113,20 km² Dân số: 134.700 người (2019) Mật độ: 121 người/km² Biển số: 70-K1 Website: tanchau.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Châu – Tây Ninh Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Duong Minh Chau district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 5/1951 Diện tích: 435,60 km² Dân số: 110.152 người (2017) Mật độ: 253 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 707.0 Biển số: 70-E1 Website: duongminhchau.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Map of Chau Thanh district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Châu Thành – Tây Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1957 Diện tích: 580,9 km² Dân số: 141.875 người (2018) Mật độ: 244 người/km² Biển số: 70-D1 Website: chauthanh.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Châu Thành – Tây Ninh Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Châu Thành – Tây Ninh File ảnh … Đọc tiếp

Map of Hoa Thanh district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Hòa Thành – Tây Ninh

Hòa Thành là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh (Việt Nam), có mật độ dân số cao nhất tỉnh Tây Ninh, quy mô kinh tế lớn thứ 2 (sau Thành phố Tây Ninh). Đặc biệt Hòa Thành có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh (1,54% cuối năm 2017). Thông tin tổng … Đọc tiếp

Map of Go Dau district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Gò Dầu – Tây Ninh

Gò Dầu là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1948 Diện tích: 260 km² Dân số: 144.667 người (2017) Mật độ: 556 người/km² Biển số: 70-F1 Website: godau.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Gò Dầu – Tây Ninh Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Ben Cau district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Bến Cầu – Tây Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1959 Diện tích: 264 km² Dân số: 69.849 người (2019) Mật độ: 223 người/ km² Mã hành chính: 711.0 Website: bencau.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bến Cầu – Tây Ninh Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bến Cầu – Tây Ninh File ảnh … Đọc tiếp

Map of Trang Bang district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Trảng Bàng – Tây Ninh

Trảng Bàng là huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Tây Ninh. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1/2/2020 Diện tích: 340,14 km² Dân số: 161.831 người (2019) Mật độ: 476 người/km² Biển số: 70-L1 Website: trangbang.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Trảng Bàng – Tây Ninh Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái