Map of Thai Binh city - Thai Binh

Bản đồ TP Thái Bình – Thái Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 2004 Diện tích: 67,71 km² Dân số: 206.037 người (2019) Mật độ: 3.043 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Mã hành chính: 336.0 Biển số: 17-B1- 0xxx.xx- 1xxx.xx,17-B1- 9xxx.xx,17-B9 Website: thanhpho.thaibinh.gov.vn Bản đồ hành chính TP Thái Bình – Thái Bình Bạn … Đọc tiếp

Map of Quynh Phu district - Thai Binh

Bản đồ huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình

Quỳnh Phụ là huyện cực Bắc tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Được hợp nhất từ hai huyện Quỳnh Côi và huyện Phụ Dực vào năm 1969 Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1969 Diện tích: 209,6 km² Dân số: 245.188 người (2009) Mật độ: 1.170 người/km² Dân tộc: Kinh… Mã … Đọc tiếp

Map of Hung Ha district - Thai Binh

Bản đồ huyện Hưng Hà – Thái Bình

Hưng Hà là một huyện nằm ở phía tây tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1969 Diện tích: 200,42 km² Dân số: 253.272 người (2019) Mật độ: 1.264 người/km² Dân tộc: đa số là người Kinh Mã hành chính: 339.0 Biển số: 17B1-4xx.xx, 17-B4, 17-L4, … Đọc tiếp

Map of Dong Hung district - Thai Binh

Bản đồ huyện Đông Hưng – Thái Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1969 Diện tích: 191,76 km² Dân số: 246.335 người (2007) Mật độ: 1.285 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 340.0 Biển số: 17-B1-3xxx.xx;17-B3 Website: donghung.thaibinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đông Hưng – Thái Bình Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Thai Thuy district - Thai Binh

Bản đồ huyện Thái Thụy – Thái Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1969 Diện tích: 256,83 km² Dân số: 267.012 người (2009) Mật độ: 1.040 người/km² Dân tộc: Kinh… Mã hành chính: 341.0 Website: thaithuy.thaibinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thái Thụy – Thái Bình Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Tien Hai district - Thai Binh

Bản đồ huyện Tiền Hải – Thái Bình

Tiền Hải là một huyện gần biển của tỉnh Thái Bình. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1828 Diện tích: 226 km² Dân số: 218.616 người (2009) Mật độ: 945 người/km² Dân tộc: Hầu hết là Kinh Mã hành chính: 342.0 Website: tienhai.thaibinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tiền Hải … Đọc tiếp

Map of Kien Xuong district - Thai Binh

Bản đồ huyện Kiến Xương – Thái Bình

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1890 Diện tích: 199,2 km² Dân số: 223.179 người (2009) Mật độ: 1.121 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 343.0 Website: kienxuong.thaibinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Kiến Xương – Thái Bình Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Vu Thu district - Thai Binh

Bản đồ huyện Vũ Thư – Thái Bình

Vũ Thư là một huyện của tỉnh Thái Bình. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1969 Diện tích: 195,2 km² Dân số: 224.832 người (2009) Mật độ: 1.152 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 344.0 Website: vuthu.thaibinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Vũ Thư – Thái Bình Bạn có … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái