Map of Pho Yen town - Thai Nguyen

Bản đồ Thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 15/5/2015 Diện tích: 258,88 km² Dân số: 220.963 người (2018) Mật độ: 854 người/km² Mã hành chính: 172.0 Website: phoyen.thainguyen.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính thị xã Phổ Yên – Thái … Đọc tiếp

Map of Dinh Hoa district - Thai Nguyen

Bản đồ huyện Định Hóa – Thái Nguyên

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 520,75 km² Dân số: 89.510 người (2005) Mật độ: 171 người/km² Dân tộc: Tày, Dao, Kinh… Mã hành chính: 167.0 Bản đồ hành chính huyện Định Hóa – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Định Hóa – Thái Nguyên File … Đọc tiếp

Map of Phu Luong district - Thai Nguyen

Bản đồ huyện Phú Lương – Thái Nguyên

Phú Lương là một huyện miền núi phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên. Bản đồ hành chính huyện Phú Lương – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Phú Lương – Thái Nguyên File ảnh bản đồ huyện Phú Lương – Thái Nguyên. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí … Đọc tiếp

Map of Dong Hy district - Thai Nguyen

Bản đồ huyện Đồng Hỷ – Thái Nguyên

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 427,73 km² Dân số: 90.709 người (2019) Mật độ: 212 người/km² Dân tộc: Kinh, Nùng, Sán Dìu,… Mã hành chính: 169.0 Biển số: 20-B1 XXX.XX20-B2 XXX.XX Bản đồ hành chính huyện Đồng Hỷ – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Map of Vo Nhai district - Thai Nguyen

Bản đồ huyện Võ Nhai – Thái Nguyên

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 839,43 km² Dân số: 68.080 người (2019) Mật độ: 80 người/km² Dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Dao, H’Mông, Sán Chay, Hoa… Mã hành chính: 170.0 Website: vonhai.thainguyen.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Võ Nhai – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính … Đọc tiếp

Map of Dai Tu district - Thai Nguyen

Bản đồ huyện Đại Từ – Thái Nguyên

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 568,55 km² Dân số: 160.598 người (2009) Mật độ: 283 người/km² Dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu… Mã hành chính: 171.0 Bản đồ hành chính huyện Đại Từ – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Đại Từ – … Đọc tiếp

Map of Phu Binh district - Thai Nguyen

Bản đồ huyện Phú Bình – Thái Nguyên

Bản đồ hành chính huyện Phú Bình – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Phú Bình – Thái Nguyên File ảnh bản đồ huyện Phú Bình – Thái Nguyên. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Phú Bình trên bản đồ Thái Nguyên Huyện Phú Bình cách trung … Đọc tiếp

Map of Thai Nguyen city - Thai Nguyen

Bản đồ TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1962 Diện tích: 222,93 km² Dân số: 340.403 người (2019) Mật độ: 1.527 người/km² Dân tộc: Kinh, Tày, Nùng… Mã hành chính: 164.0 Biển số: 20-B1-B2 Bản đồ hành chính TP Thái Nguyên – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP … Đọc tiếp

Map of Song Cong city - Thai Nguyen

Bản đồ TP Sông Công – Thái Nguyên

Bản đồ hành chính TP Sông Công – Thái Nguyên Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP Sông Công – Thái Nguyên File ảnh bản đồ TP Sông Công – Thái Nguyên. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí thành phố Sông Công trên bản đồ Thái Nguyên Bản đồ vị trí … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái