Map of Cam Thuy district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1954 Diện tích: 425,03 km² Dân số: 113.580 người (2009) Mật độ: 267 người/km² Dân tộc: Mường, Kinh, Dao,… Website: camthuy.thanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa … Đọc tiếp

Map of Quang Xuong district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Quảng Xương – Thanh Hóa

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 171,26 km² Dân số: 202.230 người (2015) Mật độ: 1.181 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 406.0 Website: quangxuong.thanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Quảng Xương – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Quảng Xương – Thanh Hóa File … Đọc tiếp

Map of Thach Thanh district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Thạch Thành – Thanh Hóa

Thạch Thành là một huyện miền núi phía bắc của tỉnh Thanh Hóa. Bản đồ hành chính huyện Thạch Thành – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Thạch Thành – Thanh Hóa File ảnh bản đồ huyện Thạch Thành – Thanh Hóa. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí … Đọc tiếp

Map of Tinh Gia district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Bản đồ hành chính huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa Danh sách thị trấn, xã của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: thị trấn Tĩnh Gia, xã Hải Châu, xã Thanh Thủy, xã Thanh Sơn, xã Triêu Dương, xã Hải Ninh, xã Anh Sơn, xã Ngọc Lĩnh, xã Hải An, xã Hùng Sơn, xã Các … Đọc tiếp

Map of Ha Trung district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Hà Trung – Thanh Hóa

Bản đồ hành chính huyện Hà Trung – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Hà Trung – Thanh Hóa File ảnh bản đồ huyện Hà Trung – Thanh Hóa. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Hà Trung trên bản đồ Thanh Hóa Huyện Hà Trung nằm bên … Đọc tiếp

Bản đồ Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá

Bản đồ Thị xã Nghi Sơn – Thanh Hoá

Thị xã Nghi Sơn được thành lập năm 2020 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tĩnh Gia. Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1/6/2020 Diện tích: 455,61 km² Dân số: 307.304 người (2019) Mật độ: 675 người/km² Dân tộc: Kinh, Thái… Mã hành chính: 407.0 … Đọc tiếp

Map of Vinh Loc district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa File ảnh bản đồ huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Vĩnh Lộc trên bản đồ Thanh Hóa Huyện Vĩnh Lộc nằm ở … Đọc tiếp

Map of Yen Dinh district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Yên Định – Thanh Hóa

Bản đồ hành chính huyện Yên Định – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Yên Định – Thanh Hóa File ảnh bản đồ huyện Yên Định – Thanh Hóa. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Yên Định trên bản đồ Thanh Hóa Yên Định là một huyện … Đọc tiếp

Map of Tho Xuan district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 295,89 km² Dân số: 233.752 người (2009) Mật độ: 790 người/km² Dân tộc: Kinh, Mường… Website: thoxuan.thanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa File ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Thuong Xuan district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Thường Xuân – Thanh Hóa

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 1.107,17km² Dân số: 104.920 người (2018) Mật độ: 95 người/km² Dân tộc: Thái, Mường, Kinh… Website: thuongxuan.thanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thường Xuân – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Thường Xuân – Thanh Hóa File ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Thanh Hoa city - Thanh Hoa

Bản đồ TP Thanh Hóa – Thanh Hóa

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1994 Diện tích: 146,77 km² Dân số: 359.910 người (2019) Mật độ: 2.452 người/km² Biển số: 36-B4-B5-B6-B7 Website: thanhhoacity.gov.vn Bản đồ hành chính TP Thanh Hóa – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính TP Thanh Hóa – Thanh Hóa File ảnh … Đọc tiếp

Map of Trieu Son district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1965 Diện tích: 292,2 km² Dân số: 230.200 người Dân tộc: Kinh, Mường, Thái… Website: trieuson.thanhhoa.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa File ảnh bản đồ huyện … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái