Map of Hue city - Thua Thien Hue

Bản đồ TP Huế – Thừa Thiên Huế

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1929 Diện tích: 72 km² Dân số: 455.230 người (2018) Mật độ: 6.325 người/km² Biển số: 75-B1-F1 Website: www.huecity.gov.vn Bản đồ hành chính TP Huế – Thừa Thiên Huế Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Huong Thuy town - Thua Thien Hue

Bản đồ Thị xã Hương Thủy – Thừa Thiên Huế

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 9/2/2010 Diện tích: 458,17 km² Dân số: 113.964 người (2019) Mật độ: 248 người/km² Mã hành chính: 479.0 Website: huongthuy.thuathienhue.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Hương Thủy – Thừa Thiên Huế Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng … Đọc tiếp

Map of Huong Tra town - Thua Thien Hue

Bản đồ Thị xã Hương Trà – Thừa Thiên Huế

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 15/11/2011 Diện tích: 518,53 km² Dân số: 115.088 người (2019) Mật độ: 222 người/km² Mã hành chính: 480.0 Website: huongtra.thuathienhue.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Hương Trà – Thừa Thiên Huế Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng … Đọc tiếp

Map of Phong Dien district - Thua Thien Hue

Bản đồ huyện Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1834 Diện tích: 954 km² Dân số: 114.820 người (2018) Mật độ: 120 người/km² Website: phongdien.thuathienhue.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phong Điền – Thừa Thiên Huế Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Quang Dien district - Thua Thien Hue

Bản đồ huyện Quảng Điền – Thừa Thiên Huế

Quảng Điền là một huyện ven biển phía bắc của Thừa Thiên – Huế. Huyện Quảng Điền có thị trấn Sịa và 10 xã: Quảng An, Quảng Công, Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Thái, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh. Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1990 … Đọc tiếp

Map of Phu Vang district - Thua Thien Hue

Bản đồ huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế

Bản đồ hành chính huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu … Đọc tiếp

Map of A Luoi district - Thua Thien Hue

Bản đồ huyện A Lưới – Thừa Thiên Huế

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1976 Diện tích: 1.232,7 km² Dân số: 56.370 người (2019) Mật độ: 46 người/km² Dân tộc: Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều, Pa Kô, Kinh Website: aluoi.thuathienhue.gov.vn Bản đồ hành chính huyện A Lưới – Thừa Thiên Huế Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Phu Loc district - Thua Thien Hue

Bản đồ huyện Phú Lộc – Thừa Thiên Huế

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Diện tích: 730,05 km² Dân số: 140.270 người (2019) Mật độ: 192 người/km² Dân tộc: Kinh… Biển số: 75K1-XXX.XX Website: phuloc.thuathienhue.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phú Lộc – Thừa Thiên Huế Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Nam Dong district - Thua Thien Hue

Bản đồ huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1990 Diện tích: 650,51 km² Dân số: 32.050 người (2018) Mật độ: 49 người/km² Dân tộc: Kinh, Cơ-tu, Tà Ôi, Pa Cô, Vân Kiều… Website: namdong.thuathienhue.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái