Bản đồ Tonga

Bản đồ Tonga

Sơ lược về Tonga: Châu lục: Châu Đại Dương Mã vùng: 676 Diện tích: 720 km² Dân số: 104.494 người (2019) GDP: 450 triệu đô la (USD) – cập nhật 2018 Quốc khánh: 4 tháng 6 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Tonga Vị trí của Tonga Bản đồ hành chính Tonga trên … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái